Menu

Jiří Šmejkal, ACC

Jiří Šmejkal, ACC

Jiří Šmejkal, ACC, 61 let, ženatý, dvě děti

Psychoterapeut, poradce, supervizor, lektor, kouč

Kdo jsem

Nevím, ale vím, co to znamená. Mým životním krédem i nadějí je, že si lidé mohou být vzájemně prospěšní, když se dokáží správně potkat. To pro mne znamená, že si ujasní proč chtějí být spolu, v jakém vztahu, a co od sebe mohou očekávat.

Kdo jsou mí klienti

Lidé různého věku a postavení, kteří si chtějí lépe porozumět a cítí, že se chtějí stát sami sebou. Dále ti, kteří hledají svou cestu a svůj smysluplný cíl v životě. Také přicházejí lidé, kteří chtějí nalézt svůj skrytý potenciál a mít tak co největší vliv na utváření svého osobního a pracovního života. Celá řada klientů za mnou přichází, protože se potřebují vyrovnat s nenadálými nebo dlouhodobými osobními nebo vztahovými dilematy a chtějí projít potřebnými změnami. Mými klienty jsou také ti, kterým se již podařilo zrealizovat své životní vize a cíle a přesto cítí, že mají ještě potenciál k další seberealizaci například v oblasti společenské, sociální nebo duchovní. Všichni mají jedno společné, chtějí být šťastní, spokojení a naplnění.

Jak se potkáváme

Své klienty pokládám za rovnocenné partnery a tento postoj nabízím k přijetí. Každý máme ve vztahu, který vytváříme svou odpovědnost za to, co se bude dít a k jakému výsledku dojdeme. Z mé strany přináším do vztahu otevřenost, autenticitu a nasazení pro nalezení potřebných řešení. Na začátku tzv. seznamovací fáze si vyjasníme, zda spolu můžeme a chceme procesem procházet, pokud ano, domlouváme se na tom co klient potřebuje a kam se chce skrze naše setkání posunout (zakázka a cíl). Klient přináší látku ke zpracování a já způsoby, jak se dobrat k potřebných výsledkům. Na konci každého setkání rekapitulujeme přínosy a na konci celé spolupráce vyhodnocujeme všechny změny a posuny.

V čem je moje síla

Udržuji čistou mysl, nezatíženou předsudky, očekáváními a posuzováním a tím si získávám potřebný nadhled a současně sílu spontánní intuice. Dávám podporu, ale současně posiluji druhého v důvěře, že si ji může poskytnout i sám. Jsem tvořivý, lámu konvenční pohledy na věci a díky tomu druhého inspiruji k překonání vnitřních bariér. Využívám co nejjednodušších technik a postupů k efektivnímu růstu. Mám celostní vnímání reality a díky tomu vidím věci v širších souvislostech a perspektivách.

Co je mým cílem

Přispět k tomu, aby si klient po setkání se mnou důvěřoval, aby znal své zdroje, ze kterých může čerpat pro řešení svých životních situací, a celkově se cítil radostnější, spokojenější a naplněnější.