Menu

Zdenka Hanyšová Celá

Zdenka Hanyšová Celá

Tvůrčí, komunikující, energická, spojující, učící se, hledající.

Můj oblíbený citát: Všechno je, jak má být.

Co dělám

Zabývám se koučinkem a poradenstvím v komunikaci ve veřejném sektoru – ve školství, v samosprávě, ve zdravotnictví a sociálních službách.

O koučování

Naučila jsem se lépe se ptát sebe i druhých. Napojit se na člověka, cítit jeho energii, sladit se s ním, pomoci mu vyznat se v sobě samém, v jeho labyrintu, najít jeho odpovědi v sobě samém. Díky koučinku se učím o sobě, přijímám další zprávy zevnitř sebe. Zklidňuji se, ztišuji se. Naslouchám, více se soustředím. Objevuji nové možnosti.

O sobě

Ráda se potkávám s lidmi, kteří stejně jako já stále hledají a učí se. Vybrala jsem si roli tvůrce před obětí. Nahlížení na svět mi pomohli formovat moji blízcí; můj mladší syn, který se vyvíjel jinak, než jiné děti. Inspirovala mě spousta lidí, kteří mi pomohli naučit se nahlížet na mnoho věcí z jiného úhlu pohledu, byli mi příkladem a dodali mi odvahu v době, kdy jsem hledala sama sebe. Můj druhý manžel Olda dal mému životu další smysl. Blbnu s vnoučaty. Jak život utíká, připadá mi stále častěji smysluplnější přestat se zabývat zbytečnostmi, které nám nabízí svět kolem nás.

Moje vzdělání

V roce 2005 jsem vystudovala bakalářské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor žurnalistika. V roce 2007 dokončila magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketingové komunikace. V roce 2013 jsem ukončila kurz I. Spirálu kouče v Akademii Libchavy, nyní absolvuji II. Spirálu kouče a kurz Manager koučem.

Co mi dává Koučink Akademie

Ukazuje mi, co je smysluplné učení a rozvoj. Absolvování Cesty vnitřní proměny, První spirály kouče, Spirálové dynamiky a Managera koučem a další dny plné aktivit a prožité v kouzelném prostředí s vědomými a otevřenými lidmi mi dalo víc než pětileté studium vysoké školy.

Moji klienti

Mými současnými klienty jsou ředitelé nemocnic, škol, sociálních organizací, starostové.

Moje zkušenosti

v komunikaci ve veřejné správě

- tisková mluvčí města Svitavy (2004 – 2007)

- poradenství městu Ústí nad Orlicí a Lanškroun v komunikaci s veřejností, krizová komunikace (2009, 2011, 2012)

v komunikaci ve zdravotnictví

- Oblastní nemocnice Trutnov (od 2011)

- Svitavská nemocnice, a. s. (od 2007)

- Představenstvo nemocnic Pardubického kraje (od 2013)

v komunikaci s veřejností ve velké státní firmě

- tisková mluvčí Českých drah (1999 – 2000), vedoucí tiskového oddělení Českých drah (2002 - 2003), krizová komunikace při přechodu na akciovou společnost (2003)

v médiích

- reportérka, redaktorka, moderátorka, publicistka, vedoucí vydání Český rozhlas Hradec Králové a zpravodajka Radiožurnálu (1991 - 1999)

- vedoucí redaktorka Noviny Svitavska, Deníky Bohemia (2000 - 2002)

v politickém marketingu

- PR strategie v komunálních, parlamentních a senátních volbách (2003 – 2013)