Menu

Lucie Mucalová

Lucie Mucalová

Narození: 1981

Profese: Pedagožka, terapeutka, koučka, lektorka

Vzdělání:

2004 – 2009 Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta

2001 – 2002 Jazyková škola Znojmo

1997 – 2001 Gymnázium a Střední pedagogická škola Znojmo

Postgraduální výcviky a vzdělávání:

2011 - 2012 Systematický program Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff Fundamentals (Rena Milgrom, Praha – 160 hodin)

2011 Tanečně – pohybová terapie (týdenní specializační kurz, Rena Milgrom, Olomouc)

2010 – 2011 Systemická supervize a koučování (komplexní vzdělávací a tréninkový program)

2010 – dosud HERMÉS SOLUTIONS TRAINING (hypnotická a nehypnotická strategická komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona, komplexní psychoterapeutický výcvik)

2010 Dětská hypnoterapie (PhDr. Jiří Zíka, Praha)

2009 – 2010 Terapeutická práce s dotekem (RNDr. Květa Palusková, Praha)

2010 Psychoterapeutické techniky u poruch příjmu potravy (RNDr. Květa Palusková, Praha)

2010 Obnova lásky v rodině (PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Jiřina Prekopová, Brno)

2010 Výcvik v internetovém poradenství I. (Modrá linka, Brno)

2010 Nové možnosti poradenských a terapeutických konverzací (Racio Chaveste Gutiérrez, Ph.D., Masarykova univerzita Brno)

2007 Specifické poruchy učení a chování (Praktické ukázky reedukací SPUCH)

2007 Sexuální zneužívání dětí (MUDr. Petr Kovář)

2005 Výuka pro 3. tisíciletí – Tvořivá škola – činnostní učení (Tvořivá škola, Brno)

2003 Tvořivá škola – činnostní učení (Tvořivá škola, Brno) 2003 Zdravá školní družina – zdravý životní styl (Pedagogické centrum)

Zkušenosti v oboru:

2012 Lídr interních šetření (zjišťování, zpracovávání individuálních vzdělávacích plánů MŠ v oblasti zdravého životního stylu u dětí)

2012 Manažerka projektu Anabell pro mateřské školy

2012 Manažerka vzdělávacích aktivit (Občanské sdružení Anabell)

2011 - 2012 Asistentka a koordinátorka odborného vývojového týmu v projektu „Aplikace zásad zdravého životního stylu do výuky ZŠ a SŠ (Občanské sdružení Anabell)

2011 Šéfredaktorka Zpravodaje Anabell projektu Podpora profesionální prevence (Občanské sdružení Anabell)

2010 – dosud Koučka, terapeutka, lektorka

2010 – dosud Vedoucí Klubu Anabell (volnočasová skupinová aktivita pro osoby s mentální anorexií a bulimií)

2008 – 2009 Přednášková činnost na ZŠ a SŠ (lektorka primární prevence, Občanské sdružení Anabell)

2005 – 2009 Asistent pedagoga u žáků s lehkým mentálním postižením

2002 – 2009 Vychovatelka ve školní družině

2002 – 2012 Učitelka na 1. stupni ZŠ

Vybrané realizované akce:

2013 Moderátorka „Mezioborového dialogu na téma „Jdeme společně“ (cílová skupina – pedagogové, sociální pracovníci, zdravotníci, Psychoprofi s.r.o.)

2013 Lektorka a spoluautorka dlouhodobého vzdělávacího programu (160 hodin) s názvem 10 klíčů k srdci dítěte aneb Práce s dětmi a dospívajícími

2013 Novinky v oblasti poruch příjmu potravy a poslání Občanského sdružení Anabell (Pedagogická fakulta, UP Olomouc)

2012 Lektorka workshopu „Interaktivní práce s tělem ve vyučovacím procesu“ (Pedagogická fakulta, UP Olomouc)

2012 - dosud Lektorka interaktivních workshopů pro lektory primární prevence (kreativní náměty při práci s dětmi nebo dospívajícími

2012 Aktivní účast na konferenci pro pedagogické pracovníky s názvem „Klobouk nových inspirací aneb I zdravý životní styl může bavit“

2011 – 2012 Lektorka seminářů „Anna a Bell on-line aneb Zdraví hravě a interaktivně (semináře pro pedagogy 1. stupně, 2. stupně a SŠ)

2011 – dosud Lektorka víkendových programů pro osoby s poruchami příjmu potravy

2011 Aktivní účast na konferenci „Poruchy příjmu potravy a prostředí školy“

2009 - 2010 Lektorka primární prevence na základních, středních a vyšších odborných školách po celé ČR)