Menu

Raymond   van Driel

Raymond van Driel

Raymond van Driel (Nizozemsko) je mezinárodním facilitátorem v oblasti leadershipu, hravosti, tvořivosti, spolupráce a inovací. Vyučuje na univerzitách (Nijenrode, Malardalen - Stockholm, univerzita v Amsterdamu), vede mezinárodní tréninky trenérů a lektorů po celém světě a přednáší o agility, týmové práci, vedení a roli hravosti.

Raymond byl čtyřikrát holandským národním šampionem v improvizačním divadle a od roku 2000 aplikuje principy improvizačního divadla do businessu a rozvoje firem. Pomáhá leaderům, odborníkům a týmům získat cenné poznatky, hlubší vhledy do souvislostí, konkrétní dovednosti a nástroje, aby se zlepšili ve své práci a současně si učební proces užili.

Způsob práce

Raymond vytváří bezpečné prostředí, v němž lidé mohou vyzkoušet nové myšlení a nové chování, které v práci zvyšuje výkonnost. Získat tyto nové vzorce chování vyžaduje samozřejmě praxi, odvahu a ochotu je uplatňovat v práci. Jeho vzdělávací programy a workshopy nejenom že mají výsledky, ale současně jsou zábavné a uvolňují mnoho pozitivní energie. LIdé tak zažívají skutečné učení v radosti.

Spolu s dalšími praktiky AIN publikoval brožuru "Improvisational Organisation" a napsal články o improvizaci a leadershipu. Raymond je členem správní rady International Applied Improvisation Network a koordinátorem komunity Applied Improvisation v Nizozemsku.

Více informací na jeho webových stránkách www. f-act.com.