Výcvik koučů

V AKADEMII Libchavy nám záleží na dobrém jméně koučinku.

Podporujeme rozvoj kvalitních koučů a dlouhodobě je ve vykonávání jejich profese podporujeme.

 • 12 dní výcviku kouče v průběhu dvou let (3 dny dvakrát ročně)

 • výcvik zaměřený na koučování systémů

 • prohloubení kompetencí na úroveň PCC kouče podle standardů ICF

 • výcvik vychází z kompetencí ICF, systemického koučování a transakční analýzy

 • 9 dnů schváleného výcviku kouče ICF v průběhu 5-8 měsíců

 • ICF certifikováno (příprava k certifikaci ICF)

 • techniky koučování

 • rozvoj kompetencí kouče a osvojení procesu koučování

 • 9,5 dne schváleného výcviku kouče ICF v průběhu 5-8 měsíců

 • ICF certifikováno (příprava k certifikaci ICF)

 • prohloubení dovedností koučování

 • naučíte se provést klienta transformačním koučovacím procesem

 
 • pro kouče připravující se na zkoušku ICF v akreditačním procesu na úroveň ACC nebo PCC

 • 6 hodin práce s mentorem - koučem ve skupině kolegů koučů

 • 6 telefonických setkání a práce s mentorem-koučem

 • provedeme vás procesem podání žádosti o ICF akreditaci

 • techniky a nástroje práce s týmem

 • zaměření koučování na zdroje, vnitřní odpovědnost, otevřenou komunikaci

 • efektivní a férové nastavení zakázky

 • systemika týmu a organizace

 • 1,5 dne výcviku kouče 

 • kompetence ICF jsou základní mapou pro celoživotní vzdělávání koučů

 • uvědomění si jaké kompetence potřebujete rozvíjet

 • rozvoj kompetencí kouče skrz improvizační techniky

Součástí podpory vzdělávání koučů jsou supervizní, mentorinková a koučovací setkání. Nabízí koučům možnost pracovat s vlastními tématy, sdílet se skupinou a posouvat svou koučovací praxi.