Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Bezpečák koučem

Je odborník pro oblast bezpečnosti technikem, manažerem, nebo odborným učitelem? A co když je vším dohromady?

Když se řekne „BEZPEČÁK“, představíte si interního nebo externího technika, který je z pohledu vedení plně odpovědný za bezpečnost ve fi rmě, nebo specialistu, který má poskytovat manažerům bezpečný servis?

Péče o BOZP je ze zákona nedílnou součástí povinností vedoucích, ale stále jsou manažeři, kteří se snaží přenést odpovědnost na bezpečnostní techniky. A tak se setkáváme s tím, že jsou nuceni bezpečnost zajistit, ale nemají k tomu dostatek pravomocí, podpory či zdrojů.

Konec nudných školení

Specifickou oblastí jsou povinná školení BOZP. Zajistit školení je samo o sobě náročné a jeho realizace je obvykle rutina pro školitele i pro zaměstnance. 80% obsahu je o paragrafech, povinnostech a zákazech, školitel nemůže podávat vlastní výklad a přitom potřebuje volit formu, které účastníci porozumí. Často ho tlačí čas a své udělá i únava a nezájem či nevhodné poznámky účastníků.

Bezpečnostní specialista je vlastně kombinacve technika, manažera systému a odborného učitele

Právem od nich vedení očekává, že budou odborníci v legislativě, ale někdy opomíjíme, že také potřebují k prosazení svých doporučení efektivně komunikovat s vrcholovým vedením fi rmy, s vedoucími pracovníky na všech stupních řízení i s jejich podřízenými.

Tento netradiční dvoudenní kurz je určen OZO BOZP a specialistům na otázky bezpečnosti ve firmách

Pod vedením zkušeného kouče budou mít příležitost sdílet své nejlepší zkušenosti z praxe a naučit se pracovat s principy:

- efektivní komunikace s manažery

- efektivní argumentace a asertivního prosazení svého názoru

- práce se skupinou, používání techniky pro zapojení účastníků do diskuse

- zvládání problémových typů posluchačů

- atraktivní formy přednášky a prezentace

- rychlé relaxace pro načerpání energie

Co si z kurzu odnesete?

Větší sebejistotu při jednání s vedením firmy.

Lepší schopnost přesvědčit a získat kolegy pro spolupráci.

Dovednosti lektora, které posílí vaší jistotu, že po školení jsou lidé nejen proškoleni, ale že se hlavně cítí být proškoleni. Pocit, že na to nejste sami.

Kdo vás bude provázet?

Personální manažer, kouč a lektor: Helena Futerová

Délka trvání: 2x 1 den, každý den je od 9:00 do 17:00 hodin a je nutné absolvovat oba dny

Cena semináře: 2x 4 500 Kč bez DPH, v ceně je zahrnuto celodenní občerstvení a materiály.

Místo konání: prostory Koučink akademie v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí. V případě, že by firma měla zájem udělat školení pro své zaměstnance přímo ve firmě, nebo na jiném vybraném místě, je to také možné. V tomto případě je individuální cenová nabídka.

Možnosti ubytování: zde


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<