Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Přirozeně bezpečně

FRANTO, TO PŘECE NESMÍŠ!

aneb Jak uplatnit měkké dovednosti v tvrdé bezpečnosti

„Bezpečnost především“ nebo chcete-li „Safety first“ je jedním z klíčových ukazatelů kvality procesů a jejich vedení ve firmách. Jakýkoli úraz či poškození zdraví může dlouhodobě ovlivnit nejen zaměstnance, ale i jeho okolí. A pro firmu to znamená ohrožení image bezpečného podniku. Je statisticky dokázáno, že většina úrazů spočívá v selhání lidského faktoru, ať už je to rizikové chování zaměstnance nebo nedůsledná práce jeho nadřízeného. Autoritativní způsob často nefunguje, protože motivace obcházet pravidla je silnější. Takže stále dokola školíme, přikazujeme, zakazujeme a úrazy se přesto stávají. Bezpečnost je pak vnímána jako nutné zlo a čím větší je výskyt nebezpečného chování, tím pravděpodobnější je riziko vážných až fatálních úrazů.

Komu je kurz určen?

Jednodenní workshop je určen majitelům firem, manažerům a vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, specialistům pro oblast BOZP ve firmách, prostě všem, do jejichž kompetencí zajištění bezpečnosti lidí ve firmě jakkoli patří.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

- hlouběji pochopí svoji roli v procesu BOZP

- dokáží vidět systém BOZP ve vlastní fi rmě z pohledu jeho silných stránek a příležitostí ke zlepšení

- seznámí se s metodami systematické a dlouhodobé výchovy zaměstnanců k odpovědnosti za své chování

- inspirují se metodami, které zapojují podřízené aktivně do budování bezpečné fi rmy

- posílí si přirozenou autoritu lídra

- získají nástroje pro zjištění kořenových příčin rizikového chování, skoronehod a úrazů

PŘÍNOS PRO FIRMU

Nula úrazů a skoronehod je tou nejlepší vizitkou dobrého lídra. Jestliže dokáže přimět své podřízené dobrovolně spolupracovat na zajištění bezpečných podmínek ve fi rmě, pak se mu to bude dařit i ve všech dalších procesech ve fi rmě. Ze slovníku vašich zaměstnanců navždy zmizí věta „Jasně šéfe, já už to nikdy neudělám....“.

METODIKA

Workshop je veden pomocí koučovacích technik a interaktivního zapojení účastníků do diskuse. Na konkrétních modelových situací, které si přinesou z vlastní praxe, si vyzkouší, jak vést zaměstnance k odpovědnosti za vlastní bezpečnost a zdraví. Součástí kurzu jsou ukázky netradičních způsobů osvěty a školení BOZP a PO, které jsou atraktivní pro zaměstnance, čímž se zvyšuje jejich finální efekt.

Kurz je vhodným a efektivním doplňkem klasického periodického školení BOZP pro vedoucí pracovníky.

Kdo vás bude provázet?

Personální manažer, kouč a lektor: Helena Futerová

Délka trvání: 1 den, od 9:00 do 17:00 hodin

Cena semináře: 4 500 Kč bez DPH, v ceně je zahrnuto celodenní občerstvení a materiály

Místo konání: prostory Koučink akademie v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<