Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Liniový manager

Dobrého mistra nenahradíš a může se stát i příkladným lídrem.

Dobrý mistr nebo vedoucí střediska je na českém pracovním trhu nedostatkovým zbožím.

Většina firem musí své liniové manažery vychovávat z nejlepších dělníků a neustále je podporovat v rozvoji řídících, organizačních a komunikačních dovedností. Tito lídři jsou jedním z nejdůležitějších článků řízení ve firmě. Na prvoliniových pozicích potřebujeme odborníky, schopné samostatného myšlení, efektivního rozhodování a týmové spolupráce a uměním nadchnout své podřízené. K jejich dovednostem patří nejen organizace práce, vedení lidí k maximálnímu výkonu, ale také poskytování zpětné vazby, práce s emocemi podřízených a ovlivňování jejich postojů pozitivním směrem. Podaří-li se ve firmě zapojit lídry na prvních liniích řízení do identifikace a řízení slabých míst výrobního procesu, je firma na nejlepší cestě k trvalé prosperitě.

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Pro směnové mistry, vedoucí středisek a provozů, jejichž úkolem je řídit přímo pracovníky a procesy na provozech, organizovat výrobu či poskytování služeb.

7 DENNÍ KURZ JE SLOŽEN Z TĚCHTO MODULŮ:

V 1. modulu připravujeme účastníky na koučovací styl vedení, který podporuje vyšší výkon.

Ve 2. modulu trénujeme konkrétní koučovací techniky s možností okamžité aplikace do praxe.

Ve 3. modulu se účastníci učí koučink využít k překonávání negací a účinné komunikaci.

Ve 4. modulu probíráme různé typy chování, postojů a přístupů a nástroje k jejich ovlivňování.

V 5. modulu aplikujeme koučovací styl vedení na denních úkolech formou miniprojektů a řešení problémů strukturovanými metodami.

V 6. modulu se účastníci naučí chápat vzájemné vazby jednotlivých procesů ve firmě a využití koučinku při jejich řízení.

V 7. modulu dochází u účastníků k integraci koučovacího stylu do jejich způsobu vedení, pochopení významu jejich role v organizační struktuře firmy a přijetí osobní odpovědnosti za své podřízené a vlastní rozhodnutí. 

PŘÍNOS PRO FIRMU

Lidé, kteří se na nejnižší řídící pozice vypracovali z nejlepších dělníků, zůstávají srdcem stále jedněmi ze svých původních týmů. Kurz Liniový manažer jim pomůže k tomu, že mohou zůstat stále jedněmi „z nich“ a přitom se mohou stát odpovědnými členy managementu firmy. Dokáží své podřízené motivovat dobrovolně a ochotně spolupracovat na naplňování firemních vizí, strategií a cílů a stávají se „zlatem firmy“.

METODIKA

Workshop je veden pomocí koučovacích technik a interaktivního zapojení účastníků do cvičení, diskusí a konkrétních modelových situací, které si účastníci přinesou z vlastní praxe. Na nich si pod supervizí lektora vyzkouší používat koučovací techniky, které vedou zaměstnance k odpovědnosti za svěřené úkoly.

 

Délka trvání:  7 x 1 den - vždy od 9hod do 17hod, mezi jednotlivými dny bude rozmezí 4-6 týdnů

Provázet vás bude: Helena Futerová

Kdy: předpokládaný začátek dalšího běhu je 5.11.2018

Další dny výcviku jsou plánované: 3.12.2018, další pak v roce 2019 -14.1., 14.2., 14.3., 17.4. a 16.5.

Kde: V tréninkovém centru AKADEMIE Libchavy s.r.o. v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí

Cena: 4500 Kč bez DPH/1 modul, v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály.


Proběhne v termínech:

26.02.2014 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
27.03.2014 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
24.04.2014 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
28.05.2014 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
25.06.2014 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
27.08.2014 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
01.10.2014 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

I.skupina - 1.den 18.01.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

II.skupina - 1.den 22.01.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

III.skupina - 1.den 10.02.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

I.skupina - 2.den 17.02.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

II.skupina - 2.den 18.02.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

III.skupina - 2.den 24.02.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

I.skupina - 3.den 15.03.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

II.skupina - 3.den 17.03.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

III.skupina - 3.den 30.03.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

I.skupina - 4.den 19.04.2016 (Helena Futerová,Monika Kubasová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

II.skupina - 4.den 20.04.2016 (Helena Futerová,Monika Kubasová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

III.skupina - 4.den 27.04.2016 (Helena Futerová,Monika Kubasová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

I.skupina - 5.den 17.05.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

II.skupina - 5.den 18.05.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

III.skupina - 5.den 19.05.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

I.skupina - 6.den 14.06.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

II.skupina - 6.den 15.06.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

III.skupina - 6.den 16.06.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

I.skupina - 7.den 22.08.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

II.skupina - 7.den 23.08.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

III.skupina - 7.den 24.08.2016 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 4 500 Kč bez DPH

26.04.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
23.05.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
20.06.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
30.08.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
25.09.2017 (Monika Karásková, ACC) Horní Libchavy-Akademie
30.10.2017 (Monika Karásková, ACC) Horní Libchavy-Akademie
28.11.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 31 500 Kč bez DPH

14.09.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
30.10.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
28.11.2017 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
18.12.2017 (Helena Futerová,Monika Kubasová) Horní Libchavy-Akademie
22.01.2018 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
13.02.2018 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
19.03.2018 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 31 500 Kč bez DPH

03.12.2018 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
14.01.2019 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
14.02.2019 (Helena Futerová,Monika Kubasová) Horní Libchavy-Akademie
14.03.2019 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
18.04.2019 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
17.05.2019 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
21.06.2019 (Helena Futerová) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 31 500 Kč bez DPH

Chci se objednat a nehodí se mi žádný termín Přihlásit se

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<