Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Výcvik umění facilitace

Tento výcvik výrazným způsobem zvyšuje efektivitu vedení porad, workshopů a skupinové práce.

Během tréninku se naučíte facilitovat se skupinou, abyste ji usnadnili vyjasnění zadání, výstupu a aby ho dosáhla. Součástí tréninku je vyzkoušení technik, které skupině pomáhají strukturovat práci, podpořit tvořivou a vyhodnocovací práci skupiny, jak dosáhnout dohod i tam, kde je to náročné a jak pracovat s motivací skupiny ke společné práci. Na tréninku se učíme vnímat a naladit se na vlnu skupiny.

Kde lze facilitace využít:

Dovednost facilitace můžete ihned využít na poradách (zvlášť na těch neefektivních), při pracovních workshopech, při řešení problémů, při rodinných poradách, při rodičovských schůzkách atp. Všude, kde potřebujete dosáhnout ve skupině jasného konkrétního výsledku v reálném čase a při efektivním využití potenciálu zúčastněných. Zvládnutí facilitace je nutným předpokladem, pokud chcete dobře koučovat tým.

Předpoklady: Je velmi vhodné, aby účastníci tohoto výcviku předtím absolvovali základy koučovacího stylu vedení nebo základy individuálního koučování. Na dovednosti z těchto základů navazujeme.

Program:

Tři dny základů práce se skupinou – vhodné pro účastníky, kteří si chtějí osvojit vedení skupinové diskuse konstruktivně, s výsledkem, v omezeném čase.

1. Den – zadání, cíl, výstup a skupinové definování cíle diskuse

2. Den – proces skupinové diskuse – tvoření a vyhodnocování, techniky skupinové diskuse

3. Den – dohody, akční plán, výstupy, jak posílit odpovědnost jednotlivců za výstup a realizaci, jak dosahovat dohod i v napjaté diskusi, jak pracovat s rozpory a konflikty

4. Den – facilitace porad – praktické použití facilitace, nadesignování vlastní porady s využitím faciltiace

 

Styl práce:

Tento výcvik probíhá prakticky, pracujeme ve skupinách, během výcviku si každý účastník facilitaci vyzkouší v každém dni.

Délka trvání:  Cyklus 4 x 1 den - vždy od 9hod do 17hod

Kdy: předpokládaný termín zahájení je 29.1.2020, další termíny jsou plánované na 13.2.2020, 26.3.2020 a 22.4.2020

Kdo kurz vede:

Kouč: Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Kde: V tréninkovém centru AKADEMIE v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí

Cena: 4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18000 Kč + DPH/cyklus. Možnost platby po jednotlivých dnech.


Proběhne v termínech:

29.01.2020 (Eva Mohauptová, PCKA, PCC) Horní Libchavy-Akademie
13.02.2020 (Eva Mohauptová, PCKA, PCC) Horní Libchavy-Akademie
26.03.2020 (Eva Mohauptová, PCKA, PCC) Horní Libchavy-Akademie
22.04.2020 (Eva Mohauptová, PCKA, PCC) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 18 000 Kč bez DPH

Chci se objednat a nehodí se mi žádný termín Přihlásit se

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<