Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Výcvik umění facilitace

Tento výcvik výrazným způsobem zvyšuje efektivitu vedení porad, workshopů a skupinové práce.

Během tréninku se naučíte facilitovat se skupinou, abyste ji usnadnili vyjasnění zadání, výstupu a aby ho dosáhla. Součástí tréninku je vyzkoušení technik, které skupině pomáhají strukturovat práci, podpořit tvořivou a vyhodnocovací práci skupiny, jak dosáhnout dohod i tam, kde je to náročné a jak pracovat s motivací skupiny ke společné práci. Na tréninku se učíme vnímat a naladit se na vlnu skupiny.

Kde lze facilitace využít:

Dovednost facilitace můžete ihned využít na poradách (zvlášť na těch neefektivních), při pracovních workshopech, při řešení problémů, při rodinných poradách, při rodičovských schůzkách atp. Všude, kde potřebujete dosáhnout ve skupině jasného konkrétního výsledku v reálném čase a při efektivním využití potenciálu zúčastněných. Zvládnutí facilitace je nutným předpokladem, pokud chcete dobře koučovat tým.

Předpoklady: Je velmi vhodné, aby účastníci tohoto výcviku předtím absolvovali základy koučovacího stylu vedení nebo základy individuálního koučování. Na dovednosti z těchto základů navazujeme.

Program:

Čtyři dny základů práce se skupinou – vhodné pro účastníky, kteří si chtějí osvojit vedení skupinové diskuse konstruktivně, s výsledkem, v omezeném čase.

1. Den – zadání, cíl, výstup a skupinové definování cíle diskuse

2. Den – proces skupinové diskuse – tvoření a vyhodnocování, techniky skupinové diskuse

3. Den – dohody, akční plán, výstupy, jak posílit odpovědnost jednotlivců za výstup a realizaci, jak dosahovat dohod i v napjaté diskusi, jak pracovat s rozpory a konflikty

4. Den – facilitace porad – praktické použití facilitace, nadesignování vlastní porady s využitím faciltiace

 

Styl práce:

Tento výcvik probíhá prakticky, pracujeme ve skupinách, během výcviku si každý účastník facilitaci vyzkouší v každém dni.

Více informací a přihlášení na našem novém webu.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<