Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Vedení lidí v průmyslových procesech

Když procesy ve firmě plynou, je pohoda, každý ví, co má kdy udělat a dělá to. Co se ale stane, když uslyšíme slovo „PROBLÉM“?

Je to stav, kdy najednou cítíme tlak, ztrácíme chuť, energii a pohodu při práci. Na tomto kurzu budete mít čas se zastavit, pochopíte, že problém je součástí každodenního života a že každý má dostatek zdrojů zvítězit nad tímto soupeřem. Nezáleží na tom, zda už ve firmě máte nastaven nějaký systém, všechny metodiky vycházejí ze stejného základu a záleží na tom, zda se vám daří skloubit vhodnou techniku se správným stylem vedení k nejlepšímu řešení.

Pro koho je kurz určen:

Pro vedoucí pracovníky. manažery a procesní specialisty firem, které prošly, procházejí nebo chtějí procházet systémem průmyslových procesů (průmyslového inženýrství).

Přínos pro účastníky:

Víc přemýšlí a účinně vedou svěřený proces a lidi v něm. Problém neberou jako nepřítele, ale jako sportovního soupeře, nad kterým lze vyhrát. Umí jasně identifikovat, který konkrétní subjekt má defekt a co je třeba řešit. Umí vybrat vhodnou techniku podle typu problému a množství času. Pokud už s technikami pracují, udělají si v nich více jasno a dokáží je správně uchopit. Koučují podřízené nebo členy řešitelských týmů k nejlepšímu řešení. Stávají se platnými členy řešitelských týmů i ve složitějších systémech typu LSS, WCM, Safety First a dalších.

Přínos pro firmu:

Procesy na sebe hladce navazují, úspěšnost auditů kvality i zákaznických. Problémy se řeší tam, kde vznikají. Lidé na všech pozicích vnímají odpovědnost za odvedenou práci. Lidé umí komunikovat jasně napříč hierarchií. Týmová spolupráce je součástí firemní kultury. Lidé neřeší problémy proto, že musí, ale protože je to baví.

7 DENNÍ PROGRAM JE SLOŽEN Z MODULŮ:

1. Přístupy k problémům v procesu – věnujeme se postojům a rolím účastníků v průmyslových procesech, učíme se jasně definovat, co konkrétně je potřeba řešit a jak k tomu mohou různí lidé v jejich týmech přistupovat.

2. Techniky a metodiky v procesu – učíme se nebo opakujeme techniky pro sběr dat, analýzu, hledání vhodného řešení a plánování akcí. Hledáme společné prvky, logiku, podobnost a vhodnost aplikace té které metodiky na specifické situace z praxe.

3. Lidé v procesu – probereme principy jednotlivých stylů vedení lidí k cíli a výhody používání koučovacího stylu vedení pro větší angažovanost jednotlivců a skupin při řešení problémů.

4. Role motivace v procesu - seznámíme se s 9 hlavními motivy výkonu a zapojení, možnosti jejich ovlivnění z pozice účastníků a dávání motivující zpětné vazby.

5. Jasná komunikace v procesu – učíme se efektivně formulovat sdělení, nastavit a komunikovat cíl, požádat, získávat zpětnou vazbu a reklamovat, když nejsou splněna očekávání. Probereme i roli komunikace v osobních motivačních rozhovorech.

6. Vedení řešitelského týmu – probereme principy facilitace / moderace týmu a na konkrétních tématech z praxe budeme pracovat na výstupech, které účastníci využijí po návratu do firmy.

7. Integrace – opakování, propojení a praktický nácvik poznatků a dovedností z předchozích modulů na konkrétních situacích, které účastníci přinesou ze své praxe.

METODIKA

Všechny moduly jsou vedeny formou výkladu, skupinového koučinku a velmi interaktivního zapojení účastníků do cvičení, diskusí a konkrétních modelových situací, které si přinesou z vlastní praxe. Na nich si pod supervizí lektora intenzivně trénují získané poznatky a dovednosti.

Kdo vás bude provázet:

Program vede Helena Futerová, lektorka, koučka

Místo konání: Tréninkové prostory firmy Koučink akademie, s. r. o., Horní Libchavy u Ústí nad Orlicí (možná pohodlná doprava vlakem, přeprava z nádraží je do výcvikového střediska zajištěna autem).

Termín: bude vypsán dle zájmu

Časový harmonogram:  7 dní, vždy od 9:00 do 17:00 hodin, jednotlivé díly budou od sebe časově rozděleny cca 4-6 týdny

Cena: 4 500 Kč + DPH/1 díl, celkem tedy 31 500 Kč + DPH.

Ubytování: v případě vícedenních kurzů nabízíme ubytování v našich prostorách, přímo ve výcvikovém středisku, kde jsou na spaní 2 místnosti, tzv. "sluneční ložnice" - k dispozici jsou nově ušité matrace, prostěradla, polštářky kompletní ložní prádlo vč. povlečení, cena je součástí kurzu. Další možností je ubytování v nově postavených apartmánech přímo ve školicím areálu (www.apartmanynavrsku.cz). Apartmány jsou ideální pro ubytování po 2 lidech. Cena - 450 Kč + DPH/noc/osoba - při obsazení 2 lidí, 850 Kč + DPH/noc/osoba, pokud je apartmán obsazen 1 člověkem, při obsazení apartmánu 3 a více lidmi, pak je cena 350 Kč + DPH/noc/osoba. Účastníci si hradí sami.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<