Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Personalistika pro ředitele škol

Podrobný přehled témat a cílů výuky

Způsoby náboru kandidátů z trhu.

Příprava organizace výběr. Řízení, modelové situace.

Efektivní adaptační proces nástupu nováčka.

Zásady efektivní komunikace v personál. řízení.

Proces osobního rozhovoru.

Osobní rozhovory – ředitel – učitel – modelové situace.

Specifikace rozvojových potřeb a stavba plánu vzdělávání.

Práce s talenty, kariérní plány.

Princip výběru dodavatelů vzdělávání.

Hodnocení kvality a účinnosti vzdělávacích aktivit.

9 základních motivů výkonu.

Motivační kotvy, zpětná vazba.

Signály motivace/frustrace,interpersonálních konfliktů.

Benefity finanční, nefinanční.

Interpersonální konflikt, Outplacement.

Propouštění, komunikace při propouštění.

Výtah ze zákoníku práce pro praxi ředitele školy.

Koučování v BOZP.

Naučit nové cesty vyhledávání kvalitních učitelů z trhu i z interních zdrojů (práce s talenty).

Pod vedením kouče připravovat modely kvalitního výběrového řízení.

Koučovací styl vedení při zapojení členů výběrové komise.

Naučit se využívat koučovacích otázek při výběru kandidátů.

Vyzkoušet si modelové výběrové pohovory.

S využitím nových vzorců myšlení a chování vytvořit efektivní adaptační proces pro nově nastupující učitele.

Naučit se komunikovat personální změny stávajícímu personálu.

Seznámení s procesem osobního rozhovoru jako nástroje pro specifikaci potřeb vzdělávání a rozvoje učitele.

Práce s výstupem – příprava plánu vzdělávání.

Práce s talenty, kariérní plány.

Zajištění vzdělávacích akcí, vyhledávání dodavatelů – organizace výběrových řízení.

Vyhodnocování vzdělávacích akcí, zpětné vazby účastníků, hodnocení dodavatelů.

Seznámení s 9 základními motivy výkonu.

Práce s pozitivní a negativní zpětnou vazbou.

Typy motivačních benefitů finančních, nefinančních.

Outplacement, propouštění.

Užitečný výtah ze Zákoníku práce pro praxi ředitele školy.

 

Lektor programu: Helena Futerová


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<