Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ

Vzdělávací program je určen učitelům základních a středních škol, kteří již absolvovali program Učitel koučem - koučovací styl vedení žáků a mají zkušenosti s využitím koučovacího přístupu ve své praxi.

Skupinové koučování ve školách je koncipováno jako 4 denní vzdělávací program, který se věnuje koučování skupiny, rozvíjí koučovací dovednosti učitele a pomáhá je aplikovat na skupinu žáků.

Program je koncipován do 4 samostatných dnů, které budou zahrnovat vždy teoretickou část a část praktickou. Ta bude vedena formou skupinového koučování a účastníci budou mít možnost sami na sobě "ochutnat" skupinový koučink. V čase mezi 1. a 2., 2. a 3. a 3. a 4. setkáním budou účastníci pracovat samostatně na zvolených tématech a zkoušet prakticky skupinové koučování ve svých třídách. Následně sdílení zkušeností a postřehů, jejich rozbor a vzájemná podpora členů je předmětem společných setkání vedených formou skupinového koučování.

Poslední - čtvrtý den programu bude koncipován tak, aby účastníci sami koučovali skupinu kolegů na předem vybrané a připravené téma. Zároveň získají zpětnou vazbu a jako výstup budou mít plán dalšího rozvoje v oblasti koučovacích dovedností.

Cíl:

Aplikovat koučovacví dovednosti na skupinu, využít a dále rozvinou dovednosti získané v programu Učitel koučem, nabídnout koučovací přístup širší cílové skupině, umět vybrat témata vhodná pro skupinový koučink, rozšířit způsob práce s třídou, zvládnout dovednost koučovaní skupiny, zahrnout ji do práce s třídou jako jeden z přístupů k rozvoji žáků.

Čtyřdenní trénink přinese uplatnění získaných znalostí a dovedností učitele - kouče v kontextu skupiny, absolventovi umožní pracovat koučovacím způsobem se skupinou žáků.

Po absolvování tohoto setkání budou účastníci umět:

Definovat individuální a skupinový koučink

Vybrat témata vhodná pro skupinový koučink

Připravit program skupinového koučování na specifické téma

Zvolit vhodné nástroje a cvičení k danému tématu

Pracovat v rámci kompetencí kouče definovaných ICF

Vést skupinový koučink pro skupinu žáků

Lektoři programu:

Jiří Šmejkal, ACC

 


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<