Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Účinné porady ve školách

Účinné porady ve školách jsou určeny ředitelům základních a středních škol a jejich zástupcům.

Jde o 2 denní vzdělávací program, který se dotýká důležitého nástroje spolupráce a motivace všech pedagogických pracovníků na školách.

Podrobný přehled témat a cílů výuky

Sdílení zkušeností a definování očekávání účastníků.

Role vedoucího porady/účastníka porady a příprava na poradu a role: proč se setkáváme, co je klíčovým tématem a kam se chci posunout, jak předám své záměry ostatním a jak je zapojím.

Smysluplná porada (stanovení cíle porady a vizualizace).

Stavební kameny účinně vedené porady.

Zahájení porady: jak začít, aby mi naslouchali.

Průběh porady: jak zapojit druhé do „hry“.

Klíčové nástroje zapojování.

Diskuze a jak ji udržet v čase a v tématu.

Silný závěr účinné porady.

Naučit se vést porady efektivnějším způsobem a to tak, aby každý z účastníků byl zapojen, cítil se přínosným členem při plánování aktivit, při poskytování informací o důležitých věcech ze života školy a zároveň dokázal přinášet nové nápady, náměty do skupiny.

Dvoudenní trénink přinese zlepšení ve výměně informací, v procesu rozhodování a také v plánování, které bude výstupem účinně vedené porady.

Profil absolventa

Umí:

Definovat přesně svoji roli (moderátora porady) a roli účastníků porady.

Připravit pracovní jednání skupiny, které povede ke konkrétním výsledkům, aktivitám v praxi.

Zahájit poradu či pracovní setkání s tím, že zformulují jasně účel, svá očekávání a základní pravidla.

Používat facilitační techniky k tomu, aby podpořili vyjádření různých úhlů pohledu ke sdílenému tématu.

Udržet časový a tematický rámec diskuze.

Zakončit jednání stanovením následných kroků a navržením konkrétních aktivit.

 


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<