Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Personalistika pro nepersonalisty

Tento kurz je zaměřen na budování vztahů, vedoucích k motivujícímu vedení lidí k požadovanému výkonu a chování. Kombinuje trénink měkkých dovedností s praktickou aplikací do konkrétních procesů práce s lidmi. Je vhodnou variantou pro firmy, kde nepůsobí personalista a lze ho formou uzavřené skupiny variabilně "ušít firmě na míru".

Představte si firmu, kde jsou spokojeni jak personalisté, tak manažeři na všech úrovních řízení i jejich lidé. Z jejich spolupráce čiší radost, nadšení a týmová spolupráce. V rámci interního řetězce pracují personalisté s jasným zadáním od svých kolegů – manažerů, protože ti umí dobře definovat požadavky pro svoje podřízené personálnímu oddělení.

Všechny strany jsou si navzájem podporou a výsledkem je silná firemní kultura, v níž se úspěšně rozvíjí:

- komunikace napříč firmou

- týmová práce

- partnerství

- úcta k firemním vizím, strategiím a hodnotám

- přesná specifikace potřeb na nábor a vzdělávání

- férový systém odměňování

- personální práce s lidmi, jejich motivace k výkonu

Pro koho je kurz určen:

Pro všechny úrovně řídících pracovníků, kteří mají zájem dobře vykonávat personální práci s lidmi a spolupracovat s personálním oddělením na zkvalitnění personálních procesů a nástrojů.

Přínos pro účastníky:

Přemýšlí o práci s lidmi v širších souvislostech Umí jasně specifikovat potřeby vlastní i svých podřízených Dodávají jasné požadavky na nábor, vzdělávání a trénink pro své podřízené personálnímu oddělení Posílí si manažerské dovednosti a přirozenou autoritu šéfa

Program:

1. Den – ROLE ŠÉFA V PROCESU VÝBĚRU A ADAPTACE

Spoluúčast na přípravě externího a interního výběrového řízení - Koučovací styl v procesu vedení výběrových rozhovorů - Poskytování zpětné vazby účastníkům výběrových řízení - Příprava adaptačního procesu, jeho realizace a vyhodnocení - Práce s talenty - Socializace nových zaměstnanců do stávajícího týmu – Principy předcházení fluktuaci

2. Den – ROLE ŠÉFA V PROCESU SYSTEMATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Nastavení kompetenčních modelů pro jednotlivé funkce - Způsoby zjišťování výcvikových potřeb - Spolupráce na tvorbě rozvojového plánu oddělení / střediska / týmu - Spolutvorba vzdělávacích projektů - Ověřování účinnosti tréninku, zpětná vazba, hodnocení - Komunikace v procesu vzdělávání - Vzdělávání jako benefit

3. Den – PŘÍNOSY A VEDENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU

Účel a dopady efektivního hodnotícího rozhovoru - Poskytování motivující zpětné vazby, pochvala a kritika - Síla koučovacích otázek v hodnotícím rozhovoru - Vazba kompetenčního modelu na hodnocení výkonu - Práce s výstupy z rozhovorů - Komunikace v procesu hodnocení výkonu a pracovního přístupu – Etické propouštění, podpora při propouštění (outplacement)

4. Den - ROLE ŠÉFA V NASTAVOVÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITŮ

Typy benefitů finančních, nefinančních - Vazba osobních motivátorů a benefitů zaměstnavatele - Průzkumy a dotazníky pro zjištění očekávání podřízených - Komunikace v oblasti benefitů – Inspirace benefitů v jiných firmách a jejich dopady na výkon - Koučovací styl jako benefit pro nadřízeného i podřízeného

Délka trvání:  4 x 1 den - vždy od 9hod do 17hod, mezi jednotlivými dny bude rozmezí 4-6 týdnů

Provázet vás bude: Helena Futerová

Kdy: termíny budou vyspány dle zájmu 

Kde: V tréninkovém centru Koučink akademie v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí

Cena: 4500 Kč bez DPH/1 modul, v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<