Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

ZÁKLADNÍ NÁSTROJE VEDENÍ LIDÍ

Když přichází dobrý řemeslník, přináší si svůj kufřík s nástroji a ví, co s nimi. Co má za nástroje v kufříku manažer? Co potřebuje vnímat a nad čím přemýšlet? Co potřebuje ustát a umět, aby se z něj stal leader? O tom všem je cyklus Základní nástroje vedení lidí.

Pro koho je tento kurz určen: pro všechny, kdo vedou lidi, nebo se chystají na pozici vedoucího, manažera, projektového manažera, teamleadera

Návaznosti: Cyklus Základní nástroje vedení lidí je ucelený přehled nástrojů a přístupů, které ocení manažer při vědomém a systematickém vedení lidí. Je to také úvodní cyklus, na který mohou navázat programy Manažer koučem, Systemické vedení týmů, nebo Facilitace.

Kurz vychází z pozitivního konstruktivismu a moderních poznatků o motivaci.  

Program:

Role manažera, práce s mocí

• Role manažera v systému firmy, hierarchie

• Systemický pohled na roli manažera

• Manažer versus odborník – osobní růst a kariéra

• Pozice manažera a očekávání od něj

• Zdroje moci v pozici manažera

• Zpětná vazba

Styly vedení

• Situační vedení – vnímání stylů vedení jako nástrojů, jejich přidaná hodnota

• Trénink direktivního stylu – jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí

• Trénink mentorinku – jak předávat svoje zkušenosti a zaučovat, abychom akcelerovali růst člověka

• Trénink koučovacího stylu – dobrá otázka. Jak nastartovat samostatné myšlení druhého.

• Představení se týmu jako vedoucí – sebeprezentace

Motivace a motivační nástroje

• Motivace - vnitřní a vnější motivace

• Trénink delegování – delegování jako nástroj motivace

• Prezentace náročné změny v roli nadřízeného

Rozhovory

• Motivační, bilanční a hodnotící rozhovory jako nástroj systematického vedení lidí

• Kompetence a úvod do práce s kompetenčním modelem – sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené

• Stanovování a vyhodnocování cílů

• Struktura bilančního rozhovoru

• Trénink

Další možné moduly:

Timemanagement a sebeřízení

• Osobní pracovní vzorce a návyky

• Základní principy dobrého timemanagementu

• Principy GTD přístupu sebeřízení

• Práce s osobní energií

Prezentace a sebeprezentace

• Práce s hlasem

• Osobní vystupování

• Principy kvalitní prezentace

Náročné rozhovory

• Jak vést náročné a obtížné rozhovory

• Jak sdělit kritiku, výtku

• Osobní naladění a sebeřízení v emočně náročných situacích

• Mechanismus konfliktu

Délka trvání:  Cyklus 4 x 1 den - vždy od 9hod do 17hod

Kdy: termíny otevřené skupiny se budou vypisovat dle zájmu, nebo je možné pracovat s uzavřenými skupinami z jedné firmy

Kouč: Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Kouč: Helena Futerová

Kouč: Martin Holčík

Kde: V tréninkovém centru Koučink akademie v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí

Cena: 4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18000 Kč + DPH/cyklus. Možnost platby po jednotlivých dnech.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<