Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

SPECIALISTA MANAŽEREM

Když se z nejlepšího specialisty stane manažer, potřebuje zvládnout zcela nové manažerské dovednosti. Kurz vám přinese ucelený přehled nástrojů a přístupů, které oceníte při vědomém a agilním vedení lidí. Dozvíte se, jak zvládnout roli manažera v klidu a s nadhledem. Kurz je vhodný i pro nové manažery na vedoucí pozici.

Pro koho je tento kurz určen: pro specialisty, kteří se stali manažery, pro ty, kteří se chystají na pozici vedoucího, manažera, projektového manažera, teamleadera

Návaznosti: Cyklus Specialista manažerem - Základní nástroje vedení lidí je ucelený přehled nástrojů a přístupů, které ocení manažer při vědomém a systemickém vedení lidí. Je to také úvodní cyklus, na který mohou navázat programy Manažer koučem, Systemické vedení týmů, nebo Facilitace.

Kurz vychází z pozitivního konstruktivismu a moderních poznatků o motivaci.  

Program:

Role manažera, práce s mocí

• Role manažera v systému firmy, hierarchie

• Systemický pohled na roli manažera

• Manažer versus odborník – osobní růst a kariéra

• Pozice manažera a očekávání od něj

• Zdroje moci v pozici manažera

• Zpětná vazba

Styly vedení

• Situační vedení – vnímání stylů vedení jako nástrojů, jejich přidaná hodnota

• Trénink direktivního stylu – jasné zadání a hranice jako základní kámen vedení lidí

• Trénink mentorinku – jak předávat svoje zkušenosti a zaučovat, abychom akcelerovali růst člověka

• Trénink koučovacího stylu – dobrá otázka. Jak nastartovat samostatné myšlení druhého.

• Představení se týmu jako vedoucí – sebeprezentace

Motivace a motivační nástroje

• Motivace - vnitřní a vnější motivace

• Trénink delegování – delegování jako nástroj motivace

• Prezentace náročné změny v roli nadřízeného

Rozhovory

• Motivační, bilanční a hodnotící rozhovory jako nástroj systematického vedení lidí

• Kompetence a úvod do práce s kompetenčním modelem – sebereflexe a stanovování cíle pro podřízené

• Stanovování a vyhodnocování cílů

• Struktura bilančního rozhovoru

• Trénink

Další možné moduly:

Timemanagement a sebeřízení

• Osobní pracovní vzorce a návyky

• Základní principy dobrého timemanagementu

• Principy GTD přístupu sebeřízení

• Práce s osobní energií

Prezentace a sebeprezentace

• Práce s hlasem

• Osobní vystupování

• Principy kvalitní prezentace

Náročné rozhovory

• Jak vést náročné a obtížné rozhovory

• Jak sdělit kritiku, výtku

• Osobní naladění a sebeřízení v emočně náročných situacích

• Mechanismus konfliktu

Délka trvání:  Cyklus 4 x 1 den - vždy od 9hod do 17hod

Kdy: termíny otevřené skupiny se budou vypisovat dle zájmu, nebo je možné pracovat s uzavřenými skupinami z jedné firmy, předpokládaný začátek otevřené skupiny je 22.11.2019

Začátek nového otevřeného běhu je plánovaný na 27. 3. 2020, dále pak pokračujeme 29.4., 3.6., a 29.6.

Kouč: Eva Mohauptová, PCKA, PCC

Kouč: Martin Holčík

Kde: V tréninkovém centru Koučink akademie v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí

Cena: 4500 Kč bez DPH/1 den, celkem 18000 Kč + DPH/cyklus. Možnost platby po jednotlivých dnech.

 

Ochutnávky:

Brno

připravujeme

Libchavy

připravujeme

 Uherské Hradiště

připravujeme


Proběhne v termínech:

27.03.2020 (Martin Holčík) Horní Libchavy-Akademie
29.04.2020 (Martin Holčík) Horní Libchavy-Akademie
03.06.2020 (Martin Holčík) Horní Libchavy-Akademie
29.06.2020 (Martin Holčík) Horní Libchavy-Akademie
 Cena: 18 000 Kč bez DPH

Chci se objednat a nehodí se mi žádný termín Přihlásit se

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<