Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

Reakce na změny

Jak umět reagovat s nadhledem a bez stresu na změny, které neustále přichází?

Současné podnikatelské prostředí je plné změn. Více než kdy dříve vyžaduje flexibilitu, schopnost reagovat na nečekané situace, vypořádat se s přicházejícím stresem.

To vše vyžaduje, abychom byli připraveni na cokoli. Byli plně v přítomnosti, abychom dokázali pohotově reagovat na to, co se děje. Uměli naslouchat ostatním a spolupracovat s nimi. Uměli přijmout situaci, která se objeví, a pohotově na ni reagovat - jako by nic. Uměli být flexibilní, pohotově generovali nové nápady. Měli chuť experimentovat a zkoušet nové věci. Nebáli se udělat chybu, byli ochotni jít do rizika. Jedná se o celou řadu komplexních dovedností, které je možné trénovat a zlepšovat.

1. den - změna postoje k chybám a selháním (vlastním i cizím) práce se stresem v nečekaných situací (přijímat chybu jako přirozenou součást života, dovolit si dělat chyby, netrestat se za ně a umět se s nimi vyrovnat, přijímat přiměřené riziko, odbourat stres z nečekaných situací, vystupovat ze své komfortní zóny)

2. den - umění vnímat a skutečně naslouchat (poslouchat proto, abych slyšel, nikoli proto, abych odpověděl, navazovat na to, co se děje, nikoli na to, co bych si přál, aby se dělo, nevymýšlet odpovědi dopředu, ale reagovat na to, co se děje)

3. den - reagovat v přítomnosti, být tady a teď (pohotové reakce na nečekané situace, vnímavost k tomu, co se skutečně děje, podpora všímavosti)

4. den - podpora spontaneity a přirozené tvořivosti (odblokování bariér, které nám brání tvořit, podpora schopnosti tvořit s využitím veškerých zdrojů, kterými přirozeně disponujeme, posílení schopnosti naslouchat a vnímat všemi smysly, tvořit z ničeho)

Lektorka programu: Simona Trávníčková

Kde: V prostorách Akademie Libchavy v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí (možná pohodlná doprava vlakem, přeprava z nádraží je do výcvikového střediska zajištěna autem).

Časový formát výcviku: 4 x 1 den, vždy od 9:00 do 17:00 hodin, jednotlivé dny na sebe navazují, je tedy potřebné je absolvovat postupně

Kdy: předpokládaný začátek je jaro 2020, nebo dříve dle zájmu

Cena: 4 x 4500 Kč (bez DPH), celkem tedy 18 000 Kč bez DPH. V ceně jsou materiály a celodenní občerstvení.


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<