Menu

Celoživotní vzdělávání koučů

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Prostor pro osobní růst, prostor pro změnu. Pět koučů a trenérů se rozhodlo dát dohromady své síly vytvořit prestižní celoživotní vzdělání pro kouče, podle standardů ICF. PROGRAM JE SCHVÁLENÝ ICF (147 hodin ACSTH). 

Více

Prostor pro rozvoj managerů

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Více jak 10 osobností s životními zkušenostmi, dlouholetou praxí v oblasti managementu, vedení lidí, tréninku a v koučování. Společně vytvářejí programy pro rozvoj vědomého managementu. Usilují o návrat hodnoty „manager“, rozvíjí tvůrčí myšlení a schopnosti jednotlivce i týmu.

Více

Firemní akce

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Současný trend je objevovat a využívat co nejvíce zdroje uvnitř firmy. Chce to inovace, nové nápady, spolupráci, motivaci a nadšení do práce.Kurzy Spolu si vyjet je prostor, kde můžete tohle všechno nastartovat.

Všechny naše kurzy spojuje zaměření na tvořivost a uvolnění mysli, bytí spolu a naladění, které je podmínkou pro dobrou spolupráci, a radost, která je energií pro rozvoj.

Více

Future leader

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Spolupracujeme na projektu Future leader, což je půlroční kurz pro mladé osobnosti s touhou a ambicí měnit svět kolem sebe.

Více

NLP

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Certifikované kurzy NLP Mezinárodní asociací trenérů NLP (INLPTA) a certifikované kurzy hypnoterapie Americkou radou ABH (American Board of Hypnoterapy), tréninky vede anglický lektor Nick Evans. S českým překladem.

Více

Rodinný koučink

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Lépe rozumím sobě, potřebám svých blízkých, kolegů i klientů. Každá změna uvnitř vede ke změně vně. Hodně věcí bude jinak. Absolventi tohoto kurzu potvrzují výrazný posun v osobním i profesím životě. Zvládnutím koučovacího stylu se naučíme efektivně komunikovat s cílovou skupinou. Sebezkušenostní prací získáme nový pohled na řešení situací ve vztazích a lépe pochopíme jednání a chování jednotlivce individuálně i v kolektivu.

Více

Výpravy

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Ochutnávkové setkání pro ředitele a učitele škol

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Stále nabízíme ředitelům a učitelům speciální a již osvědčený osmidílný modul Ředitel koučem a Učitel koučem. V této chvíli máme rozběhnuté kurzy pro ředitele škol, učitele škol i pedagogy-mentory a od září plánujeme otevření dalších běhů všech programů. 

Už brzy Vám nabídneme novou ochutnávku. Další termín pro ochutnávkový program plánujeme na podzim 2017. Budete na něm moci oslovit naše lektory a zeptat se na vše, co Vás bude zajímat.

Více

Pedagog mentorem

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Připravili jsme pro vás osmidenní kombinovaný vzdělávací program, který je šitý na míru pro pedagogické pracovníky od MŠ až po VOŠ. Jednotlivá setkání probíhají v odstupu cca jednoho měsíce. Předpokládané datum zahájení dalšího běhu je podzim 2017. Program je akreditován MŠMT.

Více

Vzdělávání ředitelů Královehradeckého kraje

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Projekt V zemi Komenského v Královéhradeckém kraji, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.43/02.0040 přispívá k posílení člověka – učitele a ředitele škol a školských zařízení. Cílem projektu je přivést koučovací styl do prostředí škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji. „Jedním z hlavních přínosů projektu je zvýšení schopnosti sebevnímání ředitelů a učitelů škol a jejich zvýšení sebevědomí ve své roli, které může být posíleno koučovacím přístupem“. Dalšími přínosy projektu jsou nové, poutavé a kreativní doplňující edukační dovednosti, umění otevřené a respektující komunikace a dále umění vytvářet plnohodnotný vztah s žáky a rodiči.Tento projekt realizovaný v rámci OPVK je financovaný ze Strukturálních fondů EU a státním rozpočtem ČR.

Více

Vzdělávání učitelů Královehradeckého kraje

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Projekt V zemi Komenského v Královéhradeckém kraji, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.43/02.0040 přispívá k posílení člověka – učitele a ředitele škol a školských zařízení. Cílem projektu je přivést koučovací styl do prostředí škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji. „Jedním z hlavních přínosů projektu je zvýšení schopnosti sebevnímání ředitelů a učitelů škol a jejich zvýšení sebevědomí ve své roli, které může být posíleno koučovacím přístupem“. Dalšími přínosy projektu jsou nové, poutavé a kreativní doplňující edukační dovednosti, umění otevřené a respektující komunikace a dále umění vytvářet plnohodnotný vztah s žáky a rodiči.
Tento projekt realizovaný v rámci OPVK je financovaný ze Strukturálních fondů EU a státním rozpočtem ČR.

Více

Tiskové zprávy Královehradeckého kraje

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Tiskové zprávy informují o zahájení a o realizaci projektu V zemi Komenského v Královéhradeckém kraji, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.43/02.0040.

Více

Vzdělávání ředitelů Pardubického kraje

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Projekt V zemi Komenského v Pardubickém kraji, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.46/02.0024 přispívá k posílení člověka – učitele a ředitele škol a školských zařízení. Cílem projektu je přivést koučovací styl do prostředí škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. „Jedním z hlavních přínosů projektu je zvýšení schopnosti sebevnímání ředitelů a učitelů škol a jejich zvýšení sebevědomí ve své roli, které může být posíleno koučovacím přístupem“. Dalšími přínosy projektu jsou nové, poutavé a kreativní doplňující edukační dovednosti, umění otevřené a respektující komunikace a dále umění vytvářet plnohodnotný vztah s žáky a rodiči.                                         Tento projekt realizovaný v rámci OPVK je financovaný ze Strukturálních fondů EU a státním rozpočtem ČR.

Více

Vzdělávání učitelů Pardubického kraje

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Projekt V zemi Komenského v Pardubickém kraji, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.46/02.0024 přispívá k posílení člověka – učitele a ředitele škol a školských zařízení. Cílem projektu je přivést koučovací styl do prostředí škol a školských zařízení v Pardubickém kraji. „Jedním z hlavních přínosů projektu je zvýšení schopnosti sebevnímání ředitelů a učitelů škol a jejich zvýšení sebevědomí ve své roli, které může být posíleno koučovacím přístupem“. Dalšími přínosy projektu jsou nové, poutavé a kreativní doplňující edukační dovednosti, umění otevřené a respektující komunikace a dále umění vytvářet plnohodnotný vztah s žáky a rodiči.
Tento projekt realizovaný v rámci OPVK je financovaný ze Strukturálních fondů EU a státním rozpočtem ČR.

Více

Tiskové zprávy Pardubického kraje

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Tiskové zprávy informují o zahájení a o realizaci projektu V zemi Komenského v Pardubickém kraji, reg. číslo: CZ.1.07/1.3.46/02.0024.

Více