Menu

Ředitel školy koučem

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

  Vycházíme z předpokladu, že ředitel školy je na manažerské pozici, která předpokládá schopnost řídit provoz školy a současně motivovat a vést své podřízené, aby mohli optimálně zastávat své svěřené úkoly. Proto cílem tohoto vzdělávacího cyklu je využít koučovacího stylu v prostředí škol.

Více

Personalistika pro ředitele škol

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Způsoby náboru kandidátů z trhu.

• Příprava organizace výběr. Řízení, modelové situace.

• Efektivní adaptační proces nástupu nováčka.

Více

Systemické vedení týmu - Vedení týmu učitelů (Pardubický kraj)

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Proces a simulace formování týmu

• Tým v různých režimech práce

• Hierarchie v týmu

Více

Účinné porady ve školách

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

 • Účinné porady ve školách jsou určeny ředitelům základních a středních škol a jejich zástupcům.

Více

TYPOLOGIE - RŮZNÍ LIDÉ A RŮZNÉ PŘÍSTUPY

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Dvoudenní seminář zaměřený na rozpoznávání různých přístupů ke spolupráci, k druhým lidem, k práci, k úkolům a k pravidlům atd. Každý z nás je jiný, jinak myslí, jinak vnímá své okolí, jinak přijímá a vyhodnocuje informace.

Více