Menu

Účinné porady ve školách

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Účinné porady ve školách jsou určeny ředitelům základních a středních škol a jejich zástupcům.

Více

TYPOLOGIE - RŮZNÍ LIDÉ A RŮZNÉ PŘÍSTUPY

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Dvoudenní seminář zaměřený na rozpoznávání různých přístupů ke spolupráci, k druhým lidem, k práci, k úkolům a k pravidlům atd. Každý z nás je jiný, jinak myslí, jinak vnímá své okolí, jinak přijímá a vyhodnocuje informace.

Více