Menu

SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Vzdělávací program je určen učitelům základních a středních škol, kteří již absolvovali program Učitel koučem - koučovací styl vedení žáků a mají zkušenosti s využitím koučovacího přístupu ve své praxi.

Více

TYPOLOGIE - RŮZNÍ LIDÉ A RŮZNÉ PŘÍSTUPY

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Dvoudenní seminář zaměřený na rozpoznávání různých přístupů ke spolupráci, k druhým lidem, k práci, k úkolům a k pravidlům atd. Každý z nás je jiný, jinak myslí, jinak vnímá své okolí, jinak přijímá a vyhodnocuje informace.

Více