top of page

Ing. Eva Mohauptová PCC, ACTC, EIA, ITCA

Týmový a individuální kouč, supervizor a mentor.

 

Jsem partner v Akademie Libchavy s.r.o. Manželka, matka 2 synů.

Zabývám se provázením změnou firem, týmů a jednotlivců, zaváděním koučovací kultury do firem a vzděláváním lídrů.

 

Metodicky garantuji výcviky Systemické vedení​ týmu, Specialista manažerem, Facilitace a Týmový koučink pro kouče. Spolupodílím se na výcviku Manažer koučem, koučovacím výcviku Spirála kouče a Skupinový koučink.

 

Ve své práci uplatňuji poznatky z výcviků, kterými jsem prošla, nicméně klíčové pro mě je testování životem tak, aby byl vidět rozdíl.

 

Jsem autorka monografie "Teambuilding – cesta k efektivní spolupráci" (2005, Portál) a monografie „Týmový koučink“ (2013, Portál).

 

Certifikace: 

ICF (International Coach Federation) na úrovni PCC (Profesional Certified Coach),
ACTC (Advanced Certification in Team Coaching), v EMCC na úrovni EIA Pracititoner a ITCA Practitioner (Team Coaching).

 

Jsem členem profesních organizací -  ICF od roku 2009, EMCC od roku 2021, pracuji pod supervizí od roku 2010.

 

Když koučuji:

„Mám zkušenost z různých organizací, praktické pohledy na systém a organizaci, velkou teoretickou
i praktickou základnu v práci s týmy a s vedením lidí.

 

Mojí silnou stránkou je naladění se na situaci a povahu klienta, porozumění principům, nadhled, humor, praktičnost, srozumitelnost.

 

Vnímám člověka jako celistvou osobnost a nerozlišuji mezi tématy osobními a pracovními.

 

Naši práci určuje zadání a společně hledáme, jaká změna v chování/myšlení/vnímání přinese očekávaný výstup.

 

Koučuji lídry, podnikatele a podnikatelky, manažery, talenty. Nejčastější obory, ve kterých koučuji, jsou výrobní firmy, IT firmy a projektové týmy.

 

Jako certifikovaný týmový kouč se zabývám velkou částí své praxe koučováním týmů a podporou řešení náročných situací jak vztahových, tak organizačních.  

 

Jsem schopna koučování propojit s typologiemi osobnosti, výstupy z assessmentu nebo talentovým profilem CliftonStrenghts, který jsem školena konzultovat.

Z čeho vycházím při své práci:

Věřím, že je užitečnější hledat, co můžeme ovlivnit, než si stěžovat.

Věřím, že koučovací přistup pomáhá vidět naše netušené zdroje, podporuje vnímání sebe, lidí okolo i systému.

Věřím, že změna je možná a vedou k ní malé kroky. 

 

Od nepaměti jsem měla vášeň pro rozvoj – provokování změny, podporu lidí v rozvoji, hledání způsobů jak se učit a být efektivnější, spokojenější a neztratit radost a jiskru v dělání. Prošla jsem firmami na vzdělávání, týmovou prací. Vedu tým jak přímo, tak metodicky. Vedu projekty zaměřené na rozvoj. V tom, co dělám, mám velkou potřebu kombinovat nové poznatky, využití v praxi a jednoduše nazvat a uchopit i složité jevy ve vztazích a organizacích.

Praxe:

Mám zkušenost z výrobních, IT a neziskových organizací, praktické pohledy na systém a organizaci, velkou teoretickou
i praktickou základnu v práci s týmy, s vedením lidí.

 

Mými klienty jsou například: Škoda Auto a.s., Siemens a.s., Saint-Gobain ADFORS CZ, Hasičský záchranný sbor ČR, GasNet a.s., innogy a.s., LIKO-S a.s., Heuréka a.s., Sekurit a.s., České filtry s.r.o., faurecia a.s., JIC, SIC, malé firmy, startupy, neziskovky, jednotlivci.

 

Nezáleží na velikosti a jméně organizace – pracuji tam, kde můžu být užitečná a dává to smysl.

Vzdělání

Původně jsem vystudovala IT – informační technologie na VŠE Praha. Z tohoto přístupu mi zůstalo systémové myšlení, pochopení pro IT obor a náklonnost k projektům, fandím agile přístupu, i když se nehodí všude, a pochopení pro introverty.

 

2023             Program Certified Practitioner in Team Coaching (GTCI, 146 hodin)

2019             Výcvik týmového koučování, Sandra Wilson (8 dní, cert. ICF)

2019             Kurz transakční analýzy, ČATA

2017             Výcvik supervize koučů, Sandra Wilson (8 dní, crt.ICF)

2015             Výcvik Koučování systémů, Koučink Akademie, (16 dní)

2014             Výcvik Vedení kontelací, Bhagat J. Zeilhofer, (260 hodin), Certifikováno

2013             Modelling NLP, certifikovaný kurz Devon School of NLP

2012             Diploma NLP, 30 hodin, Certifikováno INPLTA

2007             Individual Coaching, Ericsson College International (Akreditováno ICF), 128 hodin

2007             Team Coaching, Ericsson College International, (Akreditováno ICF) 32 hodin

2006             Seminář Non Violent Communication, Koučink Centrum s.r.o., Praha

2006             Coaching and Mentoring for Business Advisers MSE, Optimum Results Ltd.

2002             Poradenství v organizacích, Institut pro Gestalt terapii

2001             GRID Leadership, Grid Institut, Praha

Eva v Akademii Libchavy

Někdy dostávám otázku, jak jsem se dostala do Libchav - do AKADEMIE. Potkali jsme se se Zdeňkem na výcviku v roce 2007. V té době jsem měla velmi malé děti, a tím pádem moje ambice byly se hlavně o ně postarat. Pamatovali jsme si naše setkání, znovu jsme se potkali v roce 2009 a rozhodli jsme se spolu spolupracovat a budovat Akademii.
Se Zdeňkem nás pojí smysl naší práce, tah na branku, silná orientace na klienta, chuť a touha se pořád posouvat a učit se, tvořivost ve prospěch klienta a také vášeň pro hledání a využívání potenciálu lidí, týmů, organizací, společenství.

KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg
Eva Mohauptová | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy
bottom of page