top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Mentorink

Mentorink umožňuje koučovi získat nový pohled na jeho koučování.

Díky rozhovoru se zkušeným mentorem - koučem může získat podněty pro rozvoj vlastních dovedností a možnosti zlepšení koučovacího procesu či využití určitých metod.

Setkání s jedním z mentorů Koučink akademie, buď
v online prostředí nebo formou osobního setkání dle možností kouče. 

Individuální mentorink | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy
--17_edited.jpg

Skupinový mentorink nabízíme v rámci akreditovaného ICF kurzu. Využijte skupinové dynamiky pro řešení vašich témat.

Pro kouče připravující se na certifikaci ICF na úroveň ACC/PCC

10hod. požadovaného mentorinku uznávaného ICF pro certifikaci ACC/PCC. Prohloubení dovedností a kompetencí kouče dle ICF. Připraví Vás zkušení mentoři a hodnotitelé. 

Mentorink spirála | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy
bottom of page