KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Výcvik koučů

V AKADEMII Libchavy nám záleží na dobrém jméně koučinku.

Podporujeme rozvoj kvalitních koučů a dlouhodobě je ve vykonávání jejich profese podporujeme. Těšíme se na brzké setkání v areálu AKADEMIE či v online prostředí.

 
schodi%25C5%25A1t%25C4%259B-Prvn%25C3%25
 • prezenční výcvik

 • 9 dnů schváleného výcviku kouče ICF v průběhu 5-8 měsíců

 • ICF certifikováno (příprava k certifikaci ICF)

 • techniky koučování

 • rozvoj kompetencí kouče a osvojení procesu koučování

schodi%C5%A1t%C4%9B-Druh%C3%A1-spir%C3%A
 • prezenční výcvik

 • 9,5 dne schváleného výcviku kouče ICF v průběhu 5-8 měsíců

 • ICF certifikováno (příprava k certifikaci ICF)

 • prohloubení dovedností koučování

 • naučíte se provést klienta transformačním koučovacím procesem

play-stone-1237457_640%2520LQ%2520pixaba
 • prezenční výcvik

 • 12 dní výcviku kouče v průběhu dvou let (3 dny dvakrát ročně)

 • výcvik zaměřený na koučování systémů

 • prohloubení kompetencí na úroveň PCC kouče podle standardů ICF

 • výcvik vychází z kompetencí ICF, systemického koučování a transakční analýzy

 
92207170(1)_edited.jpg
 • prezenční výcvik

 • pro kouče připravující se na zkoušku ICF v akreditačním procesu na úroveň ACC nebo PCC

 • 6 hodin práce s mentorem - koučem ve skupině kolegů koučů

 • 6 telefonických setkání a práce s mentorem-koučem

 • provedeme vás procesem podání žádosti o ICF akreditaci

119444988_edited.jpg
 • prezenční výcvik

 • techniky a nástroje práce s týmem

 • zaměření koučování na zdroje, vnitřní odpovědnost, otevřenou komunikaci

 • efektivní a férové nastavení zakázky

 • zahájení výcviku pro Vás připravujeme na září 2022

desktop-3166132_1920_edited.jpg
 • komplexní výcvik pro facilitátora konstelací

 • program založený na integraci různých škol, směrů, zdrojů a přístupů

 • rodinné, firemní konstelace, práce s rozvojem vnitřních systémů 

 • nejedná se o výcvik primárně pro kouče

 • výcvik může koučům poskytnout hlubší vhled v koučování a rozvoj vnímání, naslouchání a pochopení systémů

--17.jpg
 • dvoudenní kurz pro lektory, kouče nebo interní kouče se zájmem o skupinové koučování

 • teoretický výklad, praktické nácviky i příprava Vašeho kurzu

 • jak a kde zapojit skupinový koučink, homogenní a nehomogenní skupina a další témata

Nechcete za​tím jít cestou certifikace kouče, ale na kurzech AKADEMIE či ochutnávce vás koučovací přístup natolik zaujal, že ho chcete poznat víc? Pojďme se sejít na dvoudenního programu, který vám umožní nahlédnout pod pokličku koučinku.

--91_edited.jpg
chairs-2273530_640_IMPRO_kou%C3%84%C2%8D
 • prezenční výcvik

 • 1,5 dne výcviku kouče 

 • kompetence ICF jsou základní mapou pro celoživotní vzdělávání koučů

 • uvědomění si jaké kompetence potřebujete rozvíjet

 • rozvoj kompetencí kouče skrz improvizační techniky