Výcvik koučů

V AKADEMII Libchavy nám záleží na dobrém jméně koučinku.

Podporujeme rozvoj kvalitních koučů a dlouhodobě je ve vykonávání jejich profese podporujeme. Těšíme se na brzké setkání v areálu AKADEMIE či v online prostředí.

 
 • prezenční výcvik

 • 9 dnů schváleného výcviku kouče ICF v průběhu 5-8 měsíců

 • ICF certifikováno (příprava k certifikaci ICF)

 • techniky koučování

 • rozvoj kompetencí kouče a osvojení procesu koučování

 • prezenční výcvik

 • 9,5 dne schváleného výcviku kouče ICF v průběhu 5-8 měsíců

 • ICF certifikováno (příprava k certifikaci ICF)

 • prohloubení dovedností koučování

 • naučíte se provést klienta transformačním koučovacím procesem

 • prezenční výcvik

 • 12 dní výcviku kouče v průběhu dvou let (3 dny dvakrát ročně)

 • výcvik zaměřený na koučování systémů

 • prohloubení kompetencí na úroveň PCC kouče podle standardů ICF

 • výcvik vychází z kompetencí ICF, systemického koučování a transakční analýzy

 
 • prezenční výcvik

 • pro kouče připravující se na zkoušku ICF v akreditačním procesu na úroveň ACC nebo PCC

 • 6 hodin práce s mentorem - koučem ve skupině kolegů koučů

 • 6 telefonických setkání a práce s mentorem-koučem

 • provedeme vás procesem podání žádosti o ICF akreditaci

 • prezenční výcvik

 • techniky a nástroje práce s týmem

 • zaměření koučování na zdroje, vnitřní odpovědnost, otevřenou komunikaci

 • efektivní a férové nastavení zakázky

 • zahájení výcviku pro Vás připravujeme na leden 2021

 • komplexní výcvik pro facilitátora konstelací

 • program založený na integraci různých škol, směrů, zdrojů a přístupů

 • rodinné, firemní konstelace, práce s rozvojem vnitřních systémů 

 • nejedná se o výcvik primárně pro kouče

 • výcvik může koučům poskytnout hlubší vhled v koučování a rozvoj vnímání, naslouchání a pochopení systémů

Součástí podpory vzdělávání koučů jsou supervizní, mentorinková a koučovací setkání. Nabízí koučům možnost pracovat s vlastními tématy, sdílet se skupinou a posouvat svou koučovací praxi. 

 • prezenční výcvik

 • 1,5 dne výcviku kouče 

 • kompetence ICF jsou základní mapou pro celoživotní vzdělávání koučů

 • uvědomění si jaké kompetence potřebujete rozvíjet

 • rozvoj kompetencí kouče skrz improvizační techniky