top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Supervize

Supervize vytváří chráněný prostor pro řešení témat kouče. Nabízí možnost reflektovat práci kouče, vnímat úvahy o ní a uvědomit si vytváření koučovacího vztahu, procesu a vlivu na klienta

Supervizní setkání s jedním ze supervizorů Koučink akademie, buď v online prostředí, nebo formou osobního setkání dle možností kouče. 

Individuální superivize  | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy
Skupinová supervize | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy

Skupinovou supervizi nabízíme pro naše kouče několikrát do roka. V malé skupině tak mají možnost řešit témata ze své koučovací praxe.

Supervizní setkání s jedním ze supervizorů Koučink akademie, buď v online prostředí, nebo formou osobního setkání dle možností kouče. 

39.png

Na týmovou supervizi jsem šla se svým tématem, které jsem si potřebovala ujasnit. To se podařilo snadno a rychle, a to díky bezpečnému prostředí, které umožnilo sdílet názory a zkušenosti všech přítomných. Objevila jsem další možnosti, jak odlehčit situaci v průběhu koučování. Velkým přínosem pro mne byla možnost zažít si a trénovat přímou komunikaci, která podle mne dokáže čistit vztahy i prostředí. Učili jsme se všichni navzájem. Děkuji. Všem doporučuji.

Ivana S.

 - 

Supervize

bottom of page