top of page
_MG_3491.jpg

Mgr. Silvia Gallová, MCC

Moja koučovacia cesta sa začala v roku 2010 a odvtedy som mala príležitosť pracovať so stovkami klientov z rôznych oblastí.

To, čo ma na mojej práci ženie vpred, je pomáhať vytvárať pozitívnu zmeny u jednotlivcov, v organizáciách a tiež podporovať kolegov koučov, aby dosahovali novú úroveň svojej odbornosti.


Môj koučovací prístup

Rôznorodé životné aj pracovné skúsenosti a hlboké odhodlanie k osobnému rastu a rozvoju mi pomohli vytvoriť si koučovací prístup, ktorý kombinuje tri prístupy: transakčnú analýzu, mindfulness a prístup zameraný na prácu s telom.

Jadro mojej koučingovej praxe tvorí kombinácia práve týchto troch prístupov:

· Transakčná analýza: Prostredníctvom transakčnej analýzy pomáham svojim klientom získať cenné uvedomenia o kvalite ich interakcií s inými ľuďmi, o ich správaní a komunikačných vzorcoch. Prostredníctvom pochopenia tejto dynamiky môžeme riešiť naše nenapomáhajúce presvedčenia o sebe či iných a podporiť zdravšie vzťahy v osobnom aj profesionálnom živote.

· Prístup založený na všímavosti a súcite: Všímavosť a súcit tvoria základ mojej koučingovej filozofie. Podporovaním uvedomovania si prítomného okamihu a rozvíjaním súcitu so sebou samým pracujem s klientami na rozvoji ich emocionálnej inteligencie, odolnosti a pozitívneho pohľadu na životné výzvy.

· Prístup zameraný na prácu s telom: V mojej praxi rešpektujem prepojenie medzi mysľou a telom. Tento prístup zdôrazňuje význam somatického uvedomovania pri osobnom raste a transformácii. Využitím múdrosti tela môžeme vytvoriť udržateľnú a holistickú zmenu.


Moja filozofia

Už v útlom detstve mi mama vštepila dve silné myšlienky: že ľudia robia to najlepšie, čo v danom okamihu dokážu, a že majú veľmi dobré dôvody, prečo konajú tak, ako konajú. Zrejme to boli tieto vety, ktoré podnietili môj záujem o psychodynamickú prácu a viedli ma k presvedčeniu, že pochopenie našich nevedomých vzorcov vnáša do našich rozhodnutí jasnosť, a zanechanie neužitočných vzorcov podporuje autonómiu v našom živote.

Môj prístup je hlboko zakorenený v teórii transakčnej analýzy s jej základnou filozofiou:

· "Ja som OK - ty si OK": Každú ľudskú bytosť vnímam ako bytosť, ktorá je "OK", a z tohto pozitívneho hľadiska pristupujem k svojim klientom. Základom mojej práce je presvedčenie, že všetci sme vo svojej podstate schopní a hodnotní, a to vytvára základ pre posilňujúce koučovanie.

· Uvoľnenie potenciálu: Pevne verím, že každý z mojich klientov má jedinečnú schopnosť myslieť a obrovskú zásobáreň vnútorného potenciálu. Mojou úlohou ako kouča je uľahčiť im spojenie s týmito kapacitami a nebrániť im v ceste k ich plnej realizácii.

· Preformulovanie nášho scenára: Transakčná analýza pracuje s teóriou, že svoj život žijeme podľa nevedomých scenárov, ktoré sme si v minulosti vytvorili, a ktorý formuje naše vnímanie a rozhodnutia. Verím, že ako dospelí máme schopnosť tento scenár prepracovať a oslobodiť sa od neho tak, aby sme mohli viesť vedomejší, samostatnejší a plnohodnotnejší život. Táto zmena vnútorného nastavenia nám umožňuje naplno vstupovať do vzťahov a vychutnávať si slobodu robiť zmysluplné rozhodnutia.


Moje základné hodnoty

Ako kouč aj ako človek sa riadim súborom základných hodnôt, ktoré ovplvňujú každý aspekt mojej práce:

· Užitočnosť: Jeden z najdôležitejších aspektov mojej práce je, aby pomáhala klientom klientom vytvárať konkrétne riešenia a stratégie, ktoré sa dajú uplatniť v reálnom živote.

· Udržateľnosť: Je pre mňa dôležité podporovať udržateľný rast a rozvoj, aby zmeny, ktoré moji klienti uskutočnia, mali trvalý a pozitívny vplyv na ich život.

· Bezpodmienečné prijatie: Pre svojich klientov vytváram bezpečný a neposudzujúci priestor, v ktorom môžu slobodne skúmať svoje myšlienky a pocity.

· Autentickosť: Vo svojich interakciách s klientmi som úprimná a transparentná, čím podporujem prostredie dôvery a otvorenosti.

· Spoľahlivosť: Moji klienti sa môžu spoľahnúť na moju podporu a oddanosť ich rastu a úspechu.


S akými klientami pracujem

Počas svojej kariéry som pracovala s rôznorodou klientelou, pričom som sa venovala jednotlivcom a tímom v rôznych odvetviach. Či už ide o sprevádzanie vedúcich pracovníkov pri organizačných zmenách alebo zmenách rolí, posilňovanie podnikateľov pri dosahovaní ich cieľov, alebo pomoc nadnárodným korporáciám pri podpore pozitívneho pracovného prostredia, do každej spolupráce vnášam to, čo je v danom momente užitočné pre klienta. Typické témy, s ktorými klienti prichádzajú na koučingové sedenia, zahŕňajú oblasti, ako sú syndróm vyhorenia, manažment stresu a energie, budovanie osobnej vízie, zvyšovanie sebavedomia, navigácia pri prechodoch v obchodných alebo životných rolách, podpora súcitu so sebou samým, riešenie šikanovania, zvládanie konfliktov, budovanie psychologického bezpečia v tímoch a kultivácia porozumenia sebe samému a druhým.


Vzdelanie:

· Transactional Analysis and Three Intelligences (The International Centre for Business Coaching, 2021-2022)

· Psychoterapia traumy cez Na telo zameranú psychoterapiu (Body-Oriented Trauma Psychotherapy, tréner Eli Weidenfeld, 2019- 2023)

· Introduction to Community Building Facilitation (Community Building Institute, 2019)

· Diploma in Team Coaching (The International Centre for Business Coaching, 2019- 2020)

· Diploma in Coaching Supervision (The International Centre for Business Coaching,2017)

· Diploma in Business Coaching (The International Centre for Business Coaching,2015-2016)

· Práca s emóciami v poradenskom procese (Coachingplus, 2019)

· Prenos a protiprenos (Coachingplus, 2018)

· Práca s klientom v odpore (Coachingplus, 2017)

· Letná škola transakčnej analýzy (ATA SK, 2017)

· Transactional Analysis in Management (trénerka Sandra Wilson, 2017)

· Agile Leadership & Strategy (IBM, tréner Phil Abernathy, 2016)

· PMI Project Management (IBM, 2016)

· Tréning trénerov (PDCS, 2015)

· Organizational Change Management (IBM, 2014)

· Facilitácia (PDCS, 2013)

· Intergratívny koučing (DoubleB, tréner Dalibor Bednařík, 2011-2012)

· Mediácia (Gavalieri, 2011)

· Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, Diplomacia (Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2011-2013)

· Žurnalistika (Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2001-2006)

bottom of page