top of page
_MG_3491.jpg

Simona Trávníčková

Motto

Říkat životu ano.

 

„Mám zkušenosti jak z velmi analytického prostředí práva, tak z kreativního prostředí improvizačního divadla. Díky tomu se v mé práci kombinuje nadhled, humor, lehkost a zároveň systém, usazení na zem a srozumitelnost.

Účastníci nejčastěji říkají, že moje kurzy jsou neuvěřitelná zábava, že jim na nich čas velmi rychle utekl a zároveň jsou až překvapeni tím, jak moc se toho naučili.

Baví mě připravit program přesně podle potřeb klienta, aby akce měla smysl a dopad tam, kde je to pro něj nejvíc užitečné.

Baví mě hledat takové metody rozvoje, které budou účastníkům nejlépe otevírat prostor k objevování sama sebe.“

 

Profese

​Původní profesí jsem právnička. Po získání doktorátu jsem dostala k alternativním formám vzdělávání a osobnostního rozvoje díky Prázdninové škole Lipnice, z. s. Dlouhodobě jsem se věnovala vzdělávání právníků i neprávníků a výuce právních a softskillových předmětů na univerzitách v Brně i v Praze. Zároveň s tím jsem nabírala zkušenosti s „živým právem“ při práci na Nejvyšším soudě. Své zkušenosti z těchto oborů jsem současně uplatňovala jako lektorka kurzů vedení týmů a týmové spolupráce pro firemní týmy, a to především metodami zkušenostního učení, tj. učení skrze reflexi vlastního prožitku. Od roku 2011 do své práce zahrnuji metody rozvoje jednotlivců i týmů metodami aplikované improvizace. V mé práci se tak odráží radost, hravost a lehkost v procesu učení, kterou účastníkům přináším skrze metody zážitkového vzdělávání a aplikované improvizace. Ty pak propojuji s racionálním analytickým stylem z doby své právní praxe, který uzemňuje výstupy a umožňuje nahlédnout skutečný užitek ze společné práce.

 

Současné působiště

 • Akdemie Libchavy s. r. o. – lektorka kurzů pro firmy, jednotlivce i rodiny s dětmi, průvodkyně změnou, koučka, facilitátorka

 • Yes and, s. r. o. a Bafni, z. s. – kurzy improvizace pro širokou veřejnost

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – metodické konzultace kpřípravě výuce, k zvýšení atraktivity výuky a zapojení alternativních a interaktivních metod do výuky

 • Mokoša, z. s. – mezigenerační setkávání žen

 

Pracovní zkušenosti

 • 2017 - doposud                AKADEMIE Libchavy, s. r. o.

 • 2014 - doposud                Lektorka kurzů divadelní a aplikované improvizace v divadle Bafni a společnosti Yes and, s. r. o.

 • 2015 - doposud                Mentoring v oblasti metod a vedení vysokoškolské výuky na PF UK v Praze

 • 2009 - doposud                Průvodkyně na mezigeneračním setkávání žen - Mokoša, z. s.

 • 2009 - doposud                Lektorka metodických kurzů a kurzů osobnostního rozvoje v PŠL, z. s.

 • 2015 - 2018                       Výuka softskillových předmětů (prezentační dovednosti, street law) na Právnické fakultě UK v Praze

 • 2014 - 2015                        Vedoucí Ústavu dovednostní výuky a inovace studia na Právnické fakultě MU v Brně

 • 2013 - 2018                        Výuka softskillových předmětů (Vedení a práce v malém týmu, Základy právních dovedností, Kreativita) na Právnické fakultě MU v Brně

 • 2012 - 2015                        Externí lektorka školení pro advokátní koncipienty pro Českou advokátní komoru

 • 2008 - 2017                        Instruktorka kurzů vedení lidí a týmové spolupráce ve firmě Outward Bound - Česká cesta, s. r. o.

 • 2008 - 2017                        Nejvyšší soud České republiky, asistentka soudce

 

Vzdělání

 • 2008                                     Magisterský studijní obor Právo a Právní věda, Právnická fakulta MU Brno, titul Mgr.

 • 2011                                      Rigorózní zkouška, obor právo, Právnická fakulta MU Brno, titul JUDr.

 • 2013                                     Teoretické právní vědy, Právnická fakulta MU Brno, titul Ph.D.

 • 2018                                      Výcvik Druhá spirála kouče (Akademie Libchavy, s. r. o.) (8 dní)

 • 2017                                      Výcvik První spirála kouče (Akademie Libchavy, s. r. o.) (9 dní)

 • 2017                                      International improvisational school, Loose Moose Theatre, Calgary, Kanada (11 dní)

 • 2015 - doposud                Účast na workshopech v rámci mezinárodních setkáních improvizátorů z celého světa (Berlín, Nancy, Paříž, Krakov, Štrasburk, Amsterdam, Tampere).

 • 2012                                      Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, z. s.

 • 2011 – doposud               Pravidelné tréninky improvizace pod vedením různých lektorů v ČR

 • 2010                                      Kurz Outward Bound Spain - metodika práce se zážitkem (12 dní)

 

Kontakt

tel: +607 624 010

e-mail: travnickova@akademiesro.cz

bottom of page