top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg
Reference
První spirála kouče
Prvni_spirala

První spirálu kouče jsem absolvoval hlavně kvůli své zvědavosti. Chtěl jsem vědět, co je koučink, co kouč dělá, jestli to je cesta i pro mne. 8 dní intenzivního výcviku mi nejen odpovědělo na všechno moje otázky. Nabídlo mi praktické techniky, které můžu používat v běžném životě, i když jsem se profesionálním koučem nestal. Teď už vím, že otázka je mocnější než příkaz. Že nejsilnější otázkou je ticho, pokud ho položíme ve správný moment. Že naladění na druhého člověka je základem jakékoliv seriózní práce s lidmi. Že strachy máme všichni, a můžeme se s nimi kamarádit. Těch AHA momentů tam bylo víc. Praktická cvičení po každé nové teorii mi dala pochopení, o čem se mluví. Prožitek se stal základní učební pomůckou. Nyní si vážím koučinku jako nástroje, který slouží růstu vědomí. A lidi dokáže posunout v životě o pár světelných let.

Ondřej Klouček

Kurz byl inspirativní jak pro osobní život, tak pro uplatnění v práci, se zásadním dopadem na všechny činnosti a procesy, kterých se účastním. Líbilo se mi všechno, ale nejvíc asi atmosféra, lidskost, souznění. To jak se každý s chutí zapojoval do jednotlivých aktivit, jak každý účastník chtěl získat a vytěžit maximum pro svůj rozvoj. A také spolupráce, poskytování zpětné vazby se zaměřením na rozvoj jednotlivce. Kurz bych doporučovala všem, co si chtějí osvojit metody koučování, co si chtějí na vlastním těle uvědomit rozdílnost mezi koučovacím a direktivním přístupem. Můžou to být všichni ti, co pracují lidmi (manažeři, lektoři, poradci, facilitátoři, personalisté, mimo firmy také vytypované osoby z oblasti školství a lékařství. Osobně mi absolvování kurzu přineslo radost ze života, novou vizi osobního života. V tom pracovním životě pak nový impuls, osvěžení, nový pohled na svět a lidi kolem mě. Začala jsem vnímat jinak. Časová dotace byla optimální. Líbilo se mi rozdělení na 1+2+2+2+1/půl roku, kdy toto rozdělení mělo svůj význam vzhledem k efektivitě nabývaných dovedností. Počet lektorů byl také optimální, vzhledem k možnosti vstřebat jejich styly. Nemyslím si, že by něčeho mělo být více…

Blanka Hudecová, obchodní manažerka vzdělávací agentury

Hodnocení kurzu - za pomoci lektorů, „spolukoučů“ a praktických cvičení nahlédnutí do světa koučinku. Rozpitvání koučovací spirály do detailů a její následné použití v praxi. Doporučuji! Ucelený program, který účastníka zasvětí do koučinku a koučování jako takového. Profesionální přístup lektorů i všech zaměstnanců Koučink akademie. Perfektní parta lidí, kteří přišli s nějakým očekáváním a odcházeli s mnohem více než si dokáže kdokoliv nezasvěcený představit. Nejvíce se mi líbil obsah kurzu, styl práce a profesionalita lektorů, spolukoučové. Doporučil bych jeho absolvovávní co možná největšímu počtu lidí, se kterými se potkávám. Hlavně však těm lidem, kteří se nebojí změn. Osobně mi jeho absolvování přineslo posun k lepšímu, jiný pohled nejenom na můj život. Změna mého myšlení tím správným směrem. V pracovním životě pak jiný pohled na možnosti řešení různých situací se spolupracovníky, podřízenými i nadřízenými. Změna komunikace.

Ing. Daniel Winter, Facilitátor WCM, ADFORS CZ s.r.o.

Ucelený program plný hodnotných zážitků, praktických tréninků, profesionálů. Je to kurz, který nenásilnou formu spojí krásné s praktickým. Kurz, který člověka drží v reálném rámci, probudí toho podnikavce, který touží v praxi uplatnit to, co se naučil.Nejvíce se mi líbila dynamická atmosféra. Kurz bych doporučila všem, kteří na sobě chtějí pracovat ne jen v profesním životě, ale také v tom soukromém. A rozhodně těm, kteří by se rádi stali profesionálními kouči. V Koučink akademii jsem absolvovala již několik různých kurzů. Postupně se mi začaly otevírat dveře do nepoznaných oblastí. Více si sama sebe uvědomuji a více se sebou mluvím. Což asi zní komicky, ale říkám: „Kdo nezažil, neuvěří :-)“. Také mnohem více naslouchám. V profesním životě - teď asi odpovím zase úsměvně, ale jednu větou bych řekla: „Méně pracuji.“ Více věřím, poslouchám a hledám inspiraci/nové možnosti společně s kolegy.

Lucie Vejačková, personální ředitelka SAINT-GOBAIN ADFORS CZ

Myslela jsem, že 1.spirála je škola pro kouče, teď bych řekla, že to je škola života. Bylo to velmi intenzivní, dostáváte nový klíč k chápání a kontaktu s lidmi i se sebou samými. Pokud se vám podaří přijmout za své principy všichni jsme OK, každý má svůj nejlepší zdroj informací, důvěřuji v sebe, v život i proces - tak s tím se vám velmi dobře žije - v rodině, v práci, všude. A k tomu získáte klíč jak koučovat, svoji komunitu lidí a zázemí v Koučink akademii. Vynikající rozhodnutí.

Renata Šedová, jednatel ve společnosti OHGS s.r.o.

Když jsem se začala zajímat o koučování a hledala místo, kde se dozvědět víc, byly mi doporučené Libchavy a Koučink akademie. Nikdy jsem toho nelitovala. Na 1. spirále kouče jsem se naučila provázet klienta koučováním za pomoci napojení na něj a za pomoci otevřeného srdce. Seznámila jsem se s konkrétními technikami pro vedení koučování, vše si prakticky vyzkoušela a zažívala neskutečné proměny sama v sobě. Za to veliký dík všem lektorům, kteří nás provázeli a podporovali.

Pavlína Chocová, senior trenér ve společnosti Allianz pojišťovna, a.s.

Projít první spirálou kouče pro mě znamenalo příjemné zjištění, že můžu mít pro lidi kolem sebe velkou cenu i "jen" jako průvodce, aniž bych musela znát odpověď na každou otázku. Je krásné zklidnit svého vnitřního experta, konečně si odpočinout a pěkně relaxovat.

Petra Šefčíková, HR Manager ve společnosti Pacific Direct

První spirála naprosto spnila má (nemalá) očekávání. Pomohla mi nejen při nastatrtování nové profese, ale získané dovednosti využívám i ve své manažerské praxi, ale i v soukromí např. při výchově dětí. Nic z řečeného se v životě neztratí, ať už se (profesně) vrtnu kamkoli. Forma, jakou byly poznatky předkládány, byla pro mě osobně velkým zážitkem.Navíc vše bylo podáno v kouzelném postředí libchavského "hobitína". Bonus jsou pak nová přátelství. Byl to sice první kurz v KA, ale učitě ne poslední.

Michaela Holišová, Kouč

Program se mi velmi líbil, nebyla to žádná „oddechovka“. Je zde velká míra aktivit, sdílení a diskuse, pro které vyučující vytvářejí prostor. Vynikající pro start a získání přehledu o spirále a dalších klíčových prvcích pro kouče. Výborná je vazba na požadavky a standardy ICF. Nejvíce se mi líbila postupná gradace a odhalování souvislostí. Kurz bych doporučil váhavcům ohledně koučování, hledajícím lidem, těm, kdo mají rádi holistické přístupy, nebojí se experimentovat a chtějí jít dál na své Cestě a nepatří do klubu skeptiků. Kurz mi osobně přinesl mnoho zážitků, dobré kamarády, sebepoznání, posunutí mých hranic a pracovně obohacení mého portfolia pohledů na to, jak inspirovat a pomáhat druhým, víru v lidský potenciál a rozšíření mé kariéry, nové zkušenosti a spoustu „aha efektů“.

Libor Friedel, lektor, konzultant, znalostní podnikatel

První spirála kouče a Libchavy jsou prvním krokem do jiného světa. Uvidíte věci jinak, uvidíte jiné věci a uvidíte někoho jiného v sobě. BÝT KOUČEM se tady dávkuje opravdu velkými doušky. Měla jsem tu čest se poznat s více koučovacími školami, ale tato se opravdu nejvíce zaryje do Vás. Takhle to vidím jako absolvent První spirály. Z pohledu budoucího účastníka - s koučováním se alespoň trochu seznamte - čím víc budete vědět, tím lépe se Vám věci budou skládat a rychleji navnímáte. A jeďte!

Šárka Boguschová, Manager T&D/Coach ve společnosti ERSTE Premier/EPB

Program tak jak byl sestaven se mi líbil. Střídání lektorů bylo dobré, protože jsem měl možnost porovnávat různé přístupy každého z lektorů. Prostředí, ve kterém se kurzy odehrávají je úžasné a energeticky posilující. Rovněž všichni pracovníci KA jsou velice příjemní. Kurz bych doporučil každému, kdo chce jít cestou osobního rozvoje a toto chce předávat i druhým.První spirála mi ukázala cestu, jak je možno dívat se na svět kolem sebe a vnímat lidi, se kterými se setkávám. Seznámil jsem se s řadou technik a pohledů, které rozšířily můj prostor vnímání světa a prostor vnímání sebe sama. V pracovním životě mi přinesla posílení sebevědomí, nadhled.

Oldřich Hanyš, IT manager

Do První spirály kouče jsem přicházela s tím, že chci být dobrý a navíc i kvalifikovaný kouč. Po prvních třech dnech spirály jsem své předsevzetí malinko přehodnotila a chtěla díky tomuto kurzu poznat hlavně sama sebe a víc pochopit své vlastní vnitřní já.Líbilo se mi setkání s lidmi z různých oblastí a také výměna několika různých lektorů – a díky tomu rozdílný pohled na stejnou věc. Myslím že díky tomu jsme si každý našel svůj způsob koučování.Doporučila bych tento kurz naprosto komukoliv, kdo chce posouvat sám sebe. Nemusí jít o člověka, který se chce koučováním živit, nebo se mu věnovat. Stačí jen chtít zažít a poznat jiný úhel pohledu na svět, na život, na sebe. Osobně mi kurz přinesl nový pohled na život. V pracovním životě pak nové možnosti komunikace s trenéry, manažery. Pro mě náročnější, ale pro klienta efektivnější řešení situací.

Katka Málková, trenér specialista, Brno

Do programu „První spirála kouče“ jsem se přihlásila po absolvování dvou jiných výcviků v koučování, abych získala vzdělání umožňující mi získat certifikaci ICF. Před podáním přihlášky jsem velmi váhala, zda-li se přihlásit, protože cena kurzu je pro mě velmi vysoká. Nicméně teď, po jeho absolvování, vložených finančních prostředků nelituji. Už první setkání s prostředím Koučink akademie v Horních Libchavách na mě zapůsobilo velmi pozitivně. Co na výcviku nejvíce oceňuji?: energeticky pozitivní prostředí, vhodně zvolenou strukturu a formu předání obsahu, vstřícný přístup lektorů, jejich erudici, profesní zkušenosti, pokoru a důvěru vůči nám – začátečníkům a v neposlední řadě vstřícné a pozitivní chování všech ostatních pracovníků akademie od paní Zity až po kuchařky a uklízečky. Kurz doporučuji všem lidem, kteří chtějí získat základní vzdělání v koučingu a jsou připraveni měnit své postoje, pracovat na svých dovednostech, reflektovat sebe i jiné, a zejména nebát se zkoušet i selhávat. Kurz nedoporučuji nikomu, kdo si myslí, že za všechno mohou druzí nebo že všechno ví nejlépe a musí druhým za každou cenu radit či pomáhat, nebo je dokonce stále kontrolovat. Účast na kurzu mi osobně přinesla setkání se zajímavými inspirativními lidmi, do čeho počítám jak lektory, tak účastníky skupiny, skupinový prožitek učení, možnost sdílení, strukturu, staré informace v nové formě, inspiraci pro sebereflexi a impulzy ke změnám. Účast na kurzu mi přinesla prožitek mého vlastního učení, který je pro mou práci velmi důležitý, protože pak mohu více pochopit účastníky svých kurzů. Inspiraci do mé práce, jistotu v tom, co dělám, občerstvení vnitřní motivace, energii, impulzy, profesní kontakty s lektory i členy skupiny, možnost spolupráce s profesní skupinou mně blízkou.

Saša Dobrovolná, manažerka ve vzdělávání, lektorka, mentorka, kouč

Program „První spirála kouče“ umožňuje účastníkům získání znalostí a praktických zkušeností pro samostatné koučování - z mého pohledu předává vše podstatné k tomu, aby účastníci dobře poznali samotný proces koučování a následným praktickým využíváním získaných poznatků zdokonalovali svoji roli kouče. Velmi pozitivně hodnotím praktické zaměření kurzu, interaktivitu účastníků a maximálně pozitivní atmosféru. Nejvíce se mi líbila celková atmosféra, prostředí KA. Kurz bych doporučila každému, kdo se o téma koučování zajímá a chce udělat první krok k tomu, aby se mu mohl profesionálně věnovat. Osobně mi kurz přinesl nový směr, kterým bych se ráda hlouběji ubírala. A v pracovním životě - vzhledem k mému odchodu na mateřskou dovolenou po dokončení kurzu zatím nic konkrétního, snad jen první krok k plánovanému rozšíření mé specializace (láká mne myšlenka skloubit práci personálního konzultanta s nabídkou koučování uchazečů o práci).

Vladimíra Šenkeříková, senior konzultant, Personalisté.cz

První spirála kouče: Logická – hluboká Učí – reflektuje – nabízí Mapa není teritorium. Posun. Nejvíce se mi líbila smysluplnost, návaznost, přístup lektorů, prostředí, tvůrčí energie, neustálá zpětná vazba, ochota a vstřícnost všech zaměstnanců Akademie. Kurz bych doporučila těm, kteří hledají způsob pomoci druhým nedirektivním způsobem, kteří se chtějí rozvíjet a učit, těm, kteří pracují s lidmi ve vedoucích pozicích, lektorům, terapeutům, učitelům … Osobně mi kurz přinesl poznání a pokoru, chuť pracovat na sobě, energii být lepší, kvalitní přístup a posun v koučovacích dovednostech, jiné úhly pohledu, příběhy mých kolegů ve skupině, ze kterých jsem se mohla také učit. Touhu být lepší a dále na sobě pracovat. Po pracovní stránce poznání, že každé jednání v životě člověka má pozitivní záměr. Že v každém člověku je daný potenciál a každý má své kvality. Spirálu mám před sebou pokaždé, když koučuji, dělám si zpětnou vazbu a dokážu se nabídnout. Vědomě pracuji se svým cílem být vyhledávaný a žádaný kouč. Teď vím, že jsem na začátku, který je velmi kvalitní a těším se na druhou spirálu a zkoušky Juniora kouče.

Jana Kazíková, lektorka dalšího vzdělávání

Kurz má velmi promyšlenou strukturu učební látky a cvičení. Protože jsem měl to štěstí se potkat se všemi lektory již dříve než jsem nastoupil na výcvik, mohl jsem si vychutnat svoje očekávání, které bylo naplněno vysokou profesionalitou, odborností, zkušenostmi z praxe a osobitým přístupem. Nejvíce se mi líbilo prostředí, ve kterém je kurz pořádán. Místo na mne působí silnou energií. Kurz bych doporučil všem, kdo chtějí změnu. Mně osobně přinesl v osobním životě změnu v komunikaci. Více si věřím. A radost z koučování. A v pracovním životě prohloubení znalostí při vedení pracovního kolektivu koučovacím stylem.

Václav Svoboda, vedoucí dřevovýroby Techo a.s.

Mohu doporučit všem, kteří mají zájem naučit se více o sobě a způsobu jak nacházet řešení. Poznatky zde získané využijí nejen začínající koučové, ale zejména všichni, kdo chtějí být aktivními tvůrci vlastní reality.

Libor NOVOTNÝ, Implementation Manager ve společnosti ManpowerGroup

První spirálu kouče mohu doporučit všem, kteří hledají nový nástroj jak pomoci ostatním i sobě při seberozvoji. Potkáte se s novými úhly pohledu, s novými inspirativními lidmi v krásném, novém a výjimečném prostředí. Zajistíte si tak zážitek, ze kterého budete dlouho čerpat. Pro mne osobně to byla jedna z nejlepších investic v mém životě.

Petra Novotná, Coach, Trainer, Therapist

Koučink mi přinesl mnohem více pochopení pro člověka a jeho individualitu, množství obdivu k nekonečnosti lidské tvořivosti a velkou pokoru k tomu, co člověk dokáže. Pro mě osobně je koučink velkým přínosem v oblasti osobní i profesní. V oblasti osobní mi přinesl zcela nový pohled na můj život - místo toho, abych se spoléhala na rady svého okolí, naučila jsem se ptát sebe samotné na to, co chci, kam směřuji, jaké jsou mé cíle a jaká řešení jsou pro mě nejlepší. Stala jsem se tvůrcem svého života a můj život se stal prioritou číslo jedna. Díky první spirále kouče jsem našla sama sebe, své štěstí, svou radost a začala svůj život tvořit tak, abych v každém okamžiku cítila radost. V oblasti profesní jsem manažerským koučinkem dokázala více a efektivněji zapojovat potenciál mých spolupracovníků a podřízených v porovnání s autoritativním způsobem vedení. Koučink se stal moji „životní filozofií“. Čtu mnohem více knih, vzdělávám se, zajímám se o „alternativní“ jevy, snažím se skládat si mozaiku o tom, co to je být člověkem. Na základě vlastních zkušeností a výsledků doporučuji první spirálu kouče jako velmi účinnou cestu pro ty, kteří se chtějí stát aktivními tvůrci svého života.

Jiřina Máčelová, HR Manager ve společnosti Arbes Technologies s.r.o.

Koucovani_systemu
Koučování systémů

Tento kurz mi priniesol oveľa viac, ako som si v prvej chvíli dokázala predstaviť. Zasiahol hlboko moju myseľ aj srdce.Často sa vraciam k cvičeniam, myšlienkam, ktoré ma počas trvania kurzu oslovili. Zdeněk nám ukazoval kus seba a svojich skúseností. Otváral možnosti, ako sa so systémami dá pracovať a podporoval nás, aby sme si uvedomili, ako to so systémami máme my sami. Ak platí, že zážitok otvára brány k poznaniu, tak toto bol pre mňa veľký zážitok. Už sa veľmi teším na ďalšie pokračovanie. Prečo by sa ľudia mali rozhodnúť pre vstup do tohto kurzu? Tento kurz prináša nový pohľad na to, čo všetko je vo vnútornej dynamike systému zastúpené, Táto skúsenosť a poznanie umožňuje udržať si pozíciu kouča a jasnejšie vidieť súvislosti a rešpektovať ich.

Ing. Jana Kašová - Profesionálny kouč a sprievodca

Co nového (dalšího) jste se naučili, co vám víkend přinesl? Druhý víkend výcviku systemických koučů a facilitátorů systémů mi přinesl velké sebe-poznání, otevření a opět mi připomněl velkou úctu k systému, který nás všechny převyšuje. Během víkendu jsem si lépe ukotvil znalosti, týkající se fungování základních pravidel systémů, a také prožil na vlastní kůži to, co, pro mě někdy až nevěřícně popisuje Bert Hellinger v jeho knihách. Proč by se lidé měli rozhodnout pro vstup do tohoto kurzu? Výcvik je plný vzájemného respektu, otevřenosti a velké důvěry, struktura výcviku je podřízena aktuálním potřebám skupiny, což poskytuje potřebný prostor pro rozvoj jednotlivce i skupiny. Tento výcvik je pro mě jedinečným propojením: mého sebe-poznávání a společně s tím, i získávání praktických dovedností v oblasti koučování systémů či facilitace konstelací. Vřele doporučuji všem, kteří chtějí mít jasno v tom, co je koučování systémů a co jsou konstelace, a chtějí se otevřít poznávání těchto oborů.

David Grbavčic

1) Co nového (dalšího) jste se naučili, co vám víkend přinesl? Pro mě bylo velmi hodnotné zjištění, jak úzce je propojený rodinný systém s pracovním systémem a kde v tom všem stojím já. Také jaké stereotypy a vzorce si do pracovního života z rodiny přenášíme, aniž bychom si toho byli vědomi. Jak moc je pro nás důležité přijmout naše rodiče, prarodiče takoví jací jsou a nesnažit se je měnit, jelikož to jací jsme, jsme díky nim se všemi zápornými stránkami, ale i těmi kladnými. A když je přijmeme, přijememe především a hlavně sami sebe. Taktéž že naše nová rodina (tedy systém) má vždy přednost před systémem starým. Poslední půlrok jsem se zabývala otázkou toho, kým doopravdy jsem a tento víkend mi otevřel velmi jemně a citlivě obzor toho, kdo stojí za mnou, kde jsou moje kořeny a jaké dary jsem dostala. Byl to další střípek do skládanky Vím, kým jsem :) 2) Proč by se lidé měli rozhodnout pro vstup do tohoto kurzu? Pro kurz jsem se rozhodla kvůli příjemné a inspirující atmosféře v Libchavách, obohacujícím setkání a Zdeňkovu vedení kurzů koučování. Především pro jeho otevřený přístup a hlavně se mi velmi líbí, že každý kurz přizpůsobuje na míru dané skupině a je velmi vnímavý a citlivý k jejím potřebám. Podle mého je kurz systemického koučování výborná nadstavba pro kouče, kteří nechtějí zůstat pouze na povrchu věci, ale proniknout a snažit se pochopit, co vše za daným klientem dále ještě může stát.

Míša Novotná

Kurz mi ukázal novou úroveň koučování, která mě nesmírně zajímá a pro můj osobní růst se jeví jako velmi efektivní. Řekla bych, že koučink v této šířce a hloubce pokrývá o 200 % více témat. Pro vstup do tohoto kurzu by se měli rozhodnout lidé, kteří chtějí umět "číst mezi řádky" a také ti, kteří si chtějí dát do pořádku vlastní život.:-)

Monika Kubasová

Supervize
Supervize

Supervize pro mě byla přínosná v několika ohledech. Přišel jsem s vlastními tématy, ve kterých jsem neměl jasno. Supervizorka mně pomohla koučovacím způsobem si přijít na řešení a zapojila do toho i ostatní členy skupiny. Všichni jsme se tak od sebe mohli učit a inspirovat se.

Michal H.

Supervize bylo přesně to, co potřebuji, abych se mohla dál rozvíjet. Když jsem já vkládala podnět, dostala jsem jiný náhled od ostatních, což bylo skvělé a sama jsem mohla vyjádřit svůj náhled na podněty ostatních. Také jsem si odnesla několik rádoby "drobností", které se během koučování běžně objevují a jejich možné řešení. Vše ve velmi bezpečném, otevřeném a uvolněném prostředí, i jsme se zasmáli :-). Velmi se mi to líbilo, vidím supervizi jako velký přínos pro další rozvoj v koučování i v osobní rovině a příště ráda přijedu.

Helena Z.

Na týmovou supervizi jsem šla se svým tématem, které jsem si potřebovala ujasnit. To se podařilo snadno a rychle, a to díky bezpečnému prostředí, které umožnilo sdílet názory a zkušenosti všech přítomných. Objevila jsem další možnosti, jak odlehčit situaci v průběhu koučování. Velkým přínosem pro mne byla možnost zažít si a trénovat přímou komunikaci, která podle mne dokáže čistit vztahy i prostředí. Učili jsme se všichni navzájem. Děkuji. Všem doporučuji.

Ivana S.

Konstelační večer
Večer

Konstelační večer byl pro mě sebe-naplňující. Přivedl mně k mnohým uvědoměním a vlastnímu vystředění.
Vedení konstelacemi bylo pro souladné, je vidět velká zkušenost a moudrost Zdeňka v tomto působení.
Děkuji. Jsem vděčná.

Kateřina

Má první reálná zkušenost z konstelace předčila očekávání - vše co přítomnost přinesla a probíhalo bylo velmi reálné, a tím pádem niterné, silné, povznášející a hlavně transformační. Vše dávalo smysl ať už na úrovni rozumové, tak i na úrovni vnímání srdcem a citem. Jednoduše, díky, bylo to boží!

Petr

Čtyřhodinový konstelační večer mě nadchnul svou formou. Přijela jsem si zklidnit mysl v rozbouřeném životě, navnímat to, že nemusím mít vše “pod kontrolou”, a cítit, ze je tu systém větší než já, který má svůj řád. Fascinovala mě atmosféra plná otevřenosti, na “pytel” si sedali lidé plní důvěry v proces a ve velkém klidu se střídali bez velkých přestávek jeden za druhým. Já osobně neměla žádné konkrétní téma k řešení. Jen jsem si přála být často v konstelacích aktérem a cítit užitečnost toho, že vnímám své tělo a pocity v konkrétních situacích pro druhé. A to se mi splnilo... Děkuji.

Kamila

Můžu po cca měsíci napsat, že to pro měl velice intenzivní a transformační prožitek. Trochu jsem je ochutnala během výcviku koučování, vedení týmu, ale takto osobní jsem prožila poprvé. Mnoho se plakalo, otevřelo starých bolestí, neuznání, tabu,.. bylo někdy tvrdé, ale očistné. Kdo byl otevřen, viděl, zažil, dostal, co potřeboval. Je až neuvěřitelné, jak se na okamžik může propojit 10 neznámých lidí a být součástí konstelace.

Martina

Koučování pro život
Koučování pro život

Koučování - co mi to dalo pro život? Co jsem nechtěla a proč jsem se vstupem do První spirály váhala byla obava ze standardizace mého myšlení. Ale nic takového nenastalo. Dozvěděla jsem se víc o sobě. V průběhu výcviku jsem si uvědomila, jak je důležité nebýt vždycky expertem na všechno. A že když nehodnotím, nekomentuji a neradím a třeba jenom naslouchám, tak můžu být mnohem užitečnější, než když mám na všechno svůj názor. Na to se snažím nezapomínat. Pak mi koučování ukázalo, jak je svět nesmírně hluboký, široký a pestrý a co to znamená "být ve své kůži". Co pro mne bylo zvlášť cenné a k čemu se často vracím bylo jedenáct předpokladů koučování ve spirále. Protože třeba že "všichni jsme ok" je dobré si připomínat dnes a denně.

Ivana

Poznal jsem moc silných otázek, které v nás otevírají nečekanou kreativitu. Pochopil jsem, jak důležitý je pozitivní rámec, protože umožňuje odpoutat se od svazujících strachů. A dostalo se mi poznání, že nemůžeme růst, aniž bychom se dotýkali hranic komfortní zóny.

David

Znalosti a dovednosti koučinku mi v mém životě pomáhají v mnoha oblastech. Nejvíc si jeho znalost cením ve své práci kadeřnice, ale hlavně tricholožky. Jako tricholog využívám mnohé principy koučinku. Nejvíce naladění na klienta, používání silných a otevřených otázek, nadhled. Práce trichologa je pro mě snazší a hlubší. Díky znalostem koučinku se mi i mimo jiné lépe komunikuje s dětmi i lidmi. Nejvíce mi v komunikaci fungují otevřené otázky, pozitivní rámec a nadhled. Řekla bych, že celkově díky znalostem z koučink akademie mám život jednodušší v komunikaci, jasnější na vztahy a také plný pravdy a úsměvů 😊.

Liduška B.

Nejvíce mě obohatila schopnost pokládat otevřené otázky a přimět tak druhého k zamyšlení a schopnost se doptat na detail. Při výchově hodně využívám motivaci. Ve své praxi koučovací techniky zahrnuji nejen do individuální práce, ale i do seminářů. Dále hodně využívám transformační koučink ke změně s klientem, aniž bychom šli do terapie. Další plus bylo určitě získání většího nadhledu a samozřejmě práce sama na sobě. Sebekoučování je také mou téměř každodenní součástí. Spíše bych řekla, že je to životní styl a nevnímám ho již odděleně.

KJ

Už nemám potřebu radit, pokud někdo něco potřebuje a řekne si o pomoc, použiji vhodnou koučovací otázku, ať si na to dotyčný přijde sám. Rovněž se mi daří daleko lépe naslouchat, vnímat "klíčová" slova, více se napojit na lidi a vypínat při rozhovorech moje filtry v hlavě. A v neposlední řadě využívám i sebekoučování. Není nad to při problému si udělat čas, sednout si a přijít si na to sám :-).

Markét

Výcvik týmového koučování
Výcvik týmového koučování

Kromě naučení se "not", jak na to správně a ne intuitivně, tak inspirace od kolegů a forma výcviku: neformální, pozitivní energie, vzájemná podpora. A Eva a forma, jakou nás výcvikem provázela. Profík s velkým know-how a velkým srdcem zároveň, který citlivě vnímá dynamiku skupiny a je pro ní důležité, aby každý jedinec cítil bezpečí a sebedůvěru. Nepřetržitě si to ověřuje. Já se takto cítil, bylo to pro mě hodně důležité, abych si to maximálně užil a zároveň, abych mohl dát nejvíce ze sebe skupině.

Pepa Šindelka

Inspirující práce s inspirujícími lidmi, která přede mne kladla výzvy v souvislosti práce s týmy. Výcvik mi pomohl zvědomit postupy a struktury, které mi mohou být oporou při týmovém koučování.

Anna

Uvědomil jsem si, jak kouč může být prospěšný/podporující jak pro stakeholdery, tak pro tým lidí který pro ně pracuje, Současně jak je to složité, jaká úskalí tato práce/podpora přináší. Současně považuji za přínosné, že vyplavaly další otázky, moje další vzdělávací potřeby ... výzvy.

Vít Beran

Výcvik týmového koučování s Evou je jako nastoupit do rakety a dát si to kolem Mléčné dráhy a zpět. Už nic nebude stejné. Váš pohled na tým se přeskládá pěkně od základů. Získáte (kromě spousty jiných) super dovednost, budete v týmových situacích vidět i za roh! A to chcete jako kouč, i jako člen týmu.

Jana Kulová

Čas k zamyšlení, možnost diskutovat vlastní problémy s týmy které řešíme. Nové znalosti jak s týmy pracovat, nové pohledy na věc. Parta báječných lidí, otevřená a přitom bezpečná atmosféra.

Martin Vančura, SIC Zlín

Získala jsem obrovské penzum nových informací, modelů, které můžu používat, velmi zajímavých příkladů z praxe. Navázala nové kontakty.

Hana Záhorovská

Krásné setkání se skvělými lidmi, kteří toho v životě hodně dokázali a nebojí se o své zkušenosti a nápady podělit.

Lenka Horáková, SIC Zlín

Je to taková "laboratoř týmové koučování" kde není cílem přesně říct, jak se co má dělat, ale přimět lidi, aby o tom přemýšleli, tříbili si vlastní názory a vytvářeli svůj vlastní rukopis týmového kouče.

účastnice kurzu

Odnesl jsem si mnoho inspirací a silný zážitek toho, jak se dá z naprosto různorodé skupiny lidí vytvořit báječný učící se tým. Samozřejmě si odnáším mnoho informací, které budu ještě dlouho zpracovávat a celkový pohled na týmový koučink. Po delší době jsem zažil chvíle, kdy jsem se intenzivně učil. Hodně vydávám a tady jsem měl pocit, že si mohu brát a že je to čas pro mě a pro mé učení. Cítil jsem se velmi příjemně po celou dobu.

Karel Tomek

bottom of page