Menu

Vzdělávací cyklus Učitel koučem Pce kraj

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

• Tento vzdělávací cyklus je logickým krokem, navazujícím na vzdělávání Ředitel koučem. Naší zkušeností je, že pokud má pracovník ve vedoucí pozici kolem sebe lidi, kteří rozumí jeho stylu řízení a vedení a dokáží v tomto stylu i sami pracovat, dochází k výraznému kvalitativnímu posunu celé organizace.

Více

SKUPINOVÉ KOUČOVÁNÍ

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

 • Vzdělávací program je určen učitelům základních a středních škol, kteří již absolvovali program Učitel koučem - koučovací styl vedení žáků a mají zkušenosti s využitím koučovacího přístupu ve své praxi.

Více

TYPOLOGIE - RŮZNÍ LIDÉ A RŮZNÉ PŘÍSTUPY

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

 • Dvoudenní seminář zaměřený na rozpoznávání různých přístupů ke spolupráci, k druhým lidem, k práci, k úkolům a k pravidlům atd. Každý z nás je jiný, jinak myslí, jinak vnímá své okolí, jinak přijímá a vyhodnocuje informace.

Více

Etika na živo

SEMINÁŘE & TRÉNINKY

Vzdělávací cyklus Etika na živo navazuje na vzdělávací cyklus Učitel koučem. Smyslem tohoto kurzu je navázat na koučovací styl, který si ředitelé a učitelé osvojili, začali používat a nyní svou pozornost mohou vztáhnout k výchovné stránce jejich působení na žáky ve škole.

Více