Menu

Oswald Schorm

Oswald Schorm

Oswald Schorm

kouč, psycholog 1961, ženatý, 4 děti

Kdo jsou moji klienti

Mými klienty jsou manažeři na vyšších postech, kteří si přejí posun či změnu v přístupu a v dovednostech v rámci své profesní role. Někdy se objevuje zadání zvenku – od nadřízených, jindy přicházejí klienti s vnitřní touhou po správném zacílení a úspěchu.. V obou případech pracuji s tím, co klient přináší a kam se on chce a potřebuje dostat.

Jaké zásady při koučování uplatňuji

Celostní přístup – společně s koučovaným se snažím najít rovnováhu mezi polaritami – práce/soukromí, úspěch/úsilí, nutnost/dobrovolnost, kariera/závazky ... Společně hledáme řešení přijatelné v systému hodnot koučovaného a v rámci jeho prostředí. Věřím, že pro úspěšný posun je důležité vědět, kam směřovat. V hektické době střídajících se priorit, je klíčové najít si své opory, které člověka motivují a táhnou dopředu. Pomáhám soustředit se na cíl a uvědomovat si vnitřní proces – věřím, že schůzkou se sebou samým a pozorným nasloucháním sobě, dosahují klienti motivace, která je jejich vlastní. Výsledky přijdou, máme-li energii, cíl a vůli. Podporuji klienty v nastavení a realizování splnitelných cílů a zároveň při vytváření vizí, které jim dávají pohled za obzor, než se dívali doposud.

Jaké jsou základní podmínky z mé strany pro uzavření kontraktu

Koučuji převážně v prostorech klienta, kontrakt dle dohody. Pět setkání je minimální základní program s odstupem několika týdnů mezi sezeními. Pak se klient rozhoduje, jak dál pokračovat.

Krédo:

Zastavte se, naslouchejte sobě a realizujte svá přání v daném životním poli. Překvapte se svými možnostmi.

Oswald Schorm