top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Mentorink spirála kouče

Program je schválený ICF (10 hodin mentorinku ACSTH).

ICF STANDARDY:

Budeme pracovat na základě ICF kompetencí, etického kodexu

a vycházet z ICF chápání koučování.

Po ukončení naší spolupráce budete vědět, jak se připravit na hodnocení a
zkoušku ICF v akreditačním procesu na úroveň ACC nebo PCC podle Vaší zkušenosti, rozhodnutí a možností.

Pro koho je určen

 • pro kouče, kteří se rozhodli spolupracovat s mentorem a vydat se tak na dráhu profesionálního kouče, který zná, dodržuje a rozšiřuje standardy a etiku profese kouče,

 • pro kouče, kteří absolvovali předchozí Spirály kouče, nebo jiné kurzy určené pro vzdělávání koučů,

 • pro kouče, kteří chtějí dále pracovat na svém profesním i osobním růstu,

 • pro kouče, kteří si uvědomují důležitost sebejistoty kouče,

 • pro kouče, kteří hledají inspiraci na cestě ke zdokonalování dovedností kouče, kteří chtějí získat certifikační stupeň ICF (ACC, PCC).

 

Proces, postup a kroky realizace

1) Individuální osobní mentorink - práce s vlastní  nahrávkou a kompetencemi -  online setkání na 60 min. s Vámi              vybraným lektorem.

2) Skupinový mentorink - společná práce nad nahrávkami a kompetencemi - online setkání  na 3 hodiny pro min.              skupinu 3 účastníků.

 

3 ) Individuální osobní mentorink - práce s vlastní nahrávkou práce s vlastní  nahrávkou a kompetencemi -  online              setkání na 60 min. s Vámi vybraným lektorem.

4 ) Skupinový mentorink - společná práce nad nahrávkami  a kompetencemi - online setkání  na 3 hodiny pro                     min. skupinu 3 účastníků. 

5)  Individuální osobní mentorink - práce s vlastní nahrávkou práce s vlastní  nahrávkou a kompetencemi -  online             setkání na 60 min. s Vámi vybraným lektorem.

6)  Individuální osobní mentorink - práce s vlastní nahrávkou práce s vlastní  nahrávkou a kompetencemi -  online             setkání na 60 min. Vámi vybraným lektorem.

Poznámka : Před každým typem mentorinku účastník vždy pošle vlastní nahrávku s vyplněným formulářem P, K, O. Termíny pro Individuální osobní mentorink si každý sjedná dle své potřeby. Termíny pro Skupinový mentorink budou nastaveny vždy po absolvování Individuálního osobního mentorinku po splnění procesním kroku 1) a 3) a to u všech účastníků.

Co získáte

1. Skupinový online mentorink 

 • 6 hodin práce s mentorem - koučem ve skupině kolegů koučů ( 2 x 3 hodinové online setkání )

 • vyjasnění a prohloubení kompetencí kouče dle ICF

 • ujasnění si ve kterých kompetencí jsem silný a na kterých potřebuji zapracovat

 • diskuze případových situací - porozumění, jak používat etický kodex kouče v praxi

 • práci s upravenými kompetencemi ICF

 • skupinová práce s nahrávkou a se zpětnou vazbou

Termín konání: 

 V případě zájmu se nám ozvěte, skupina se otevře při min. počtu 3 zájemců.

Cena skupinový online mentorink: 

6 000 + DPH (pro absolventy  První a Druhé spirály kouče = zvýhodněná cena 4000 + DPH).

Lektor:

Zdeněk Štěpánek,PCC

2. Osobní mentorink

 • 4 online setkání a práce s mentorem-koučem

 • poslech a rozbor vašich konkrétních koučovacích rozhovorů s klientem

 • konkrétní kroky dalšího rozvoje profesionálního kouče

Termín konání: 

Dle osobního dojednání. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Denisu Štěpánkovou.

Cena osobní mentorink: 

Standardní cena = 3500 + DPH/1 mentorink (pro absolventy První a Druhé spirály možnost využití 4 mentorinků za zvýhodněnou cenu 1500 Kč + DPH /1 mentorink)

 • doporučující dopis pro ICF akreditační komisi od mentora

 • vlastní plán pro rozvoj kouče a případné získání ACC, PCC akreditace

 • podporu při dodržení Vašeho cíle

vysvětlení a podporu v procesu podání žádosti o ICF akreditaci

Náš tým

Skupinovým mentorinkem vás bude provázet zkušený kouč a mentor pracující podle standardů ICF:

Zdeněk Štěpánek, PCC

Eva Mohauptová, PCC

Pro osobní mentorink si pak můžete vybrat ze zkušených koučů a mentorů pracujících podle standardů ICF:

Zdeněk Štěpánek, PCC

Eva Mohauptová, PCC

Jiří Šmejkal, ACC

Cena celého balíčku Mentorik spirála pro kouče:

 • pro absolventy První a Druhé spirály kouče při využití všech slev a výhod = 10 000 Kč + DPH

 • pro ostatní zájemce = 20 000 Kč + DPH (za celou Mentorink spirálu pro kouče)

Mám zájem: 

Mentorink spirála | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Odeslat
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page