top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Výcvik týmového koučování

 

Jedinečný výcvik vycházející z nejnovějších přístupů práce s týmy ve světě, 20 ti leté zkušenosti práce s týmy Evy Mohauptové a zcela nových týmových kompetencí EMCC a ICF. 

Týmový koučink je samostatný obor, který vychází z koučovacích principů, stejně jako individuální koučink, ale není to jen nadstavba individuálního koučování s více lidmi. Tento výcvik vás naučí týmový koučink jako obor. 

 

Na výcviku se naučíme specifický proces týmového koučování, jak vnímat dynamiku týmu a distribuci moci v systému, naučíme se modely, které vám pomohou nespadnout do příběhu týmu, a umožní vám být užiteční a zorientovaní partneři pro týmy, jejich vedoucí a kontext organizace. 

Certifikace ICF

Absolvováním výcviku:

 • získáte certifikát AATC akreditovaný mezinárodně uznávanou organizací
  International Coach Federation (ICF) v rozsahu 78hod.
  (Core Competencies: 66,5, Resource Development: 11,5),

 • splníte jednu z podmínek pro individuální certifikaci týmového kouče ACTC
  (výcvik v rozsahu min. 60hod.),

 • obdržíte CCE body např. pro obnovu individuálních certifikací ACC, PCC, MCC,

 • zvýšíte váš kredit týmového kouče na trhu - pro klienty se stává certifikace důležitým ukazatelem toho, zda jste týmoví koučové.

 

Co je AATC a ACTC jsme shrnuli zde.

Pro koho je kurz určen:

 • pro kouče, kteří za sebou mají výcvik individuálního koučování,

 • pro kouče, kteří si chtějí rozšířit svoje dovednosti v koučování týmu,

 • pro kouče, kteří chtějí nahlédnout do dějů v týmu,

 • pro kouče, kteří si chtějí osvojit dovednosti podpory týmu skrze koučování týmu,

 • pro kouče, kteří chtějí vnímat kontext týmu v systému a naučit se různé způsoby, jak tým podpořit.

Podmínkou pro vstup do výcviku je absolvování První spirály kouče, případně certifikovaného výcviku kouče jiných škol odpovídajícího rozsahu (64 hodin). U výcviků ICF škol postačí potvrzení o absolvování, u ostatních škol bude rozsah řešen individuálně s každým zájemcem. 

Rozhodujte se mezi Výcvikem týmového koučování a Výcvikem koučů systémů - rozdíly jsme shrnuli zde.. Máte i tak otázky? Přidejte se na ochutnávku nebo si sjednejte schůzku s jedním z lektorů. Rádi s vámi probereme, který výcvik je pro váš profesní růst nejvhodnější. 

Výcvik týmového koučování | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy
Certificate of Accreditation

Náplň kurzu

Modul 1

·       co je týmový koučink, různá pojetí – týmový koučink jako obor

·       odlišnosti individuálního a týmového koučování

·       systémový pohled a analýza systému

·       základní předpoklady pro koučování týmu

·       příležitosti a pasti role týmového kouče

·       příprava a kontrakt na začátku – jak příběh začíná

·       příprava kouče na koučování týmu

 

Modul 2

·       podoby týmového koučování – různé přístupy

·       struktury a proces týmového koučování

·       spolupráce s co-coachem

·       analýza, práce s modely při diagnostice týmu

·       role vedoucího v týmovém koučování a distribuce moci

·       práce se zpětnou vazbou a reflexí v procesu týmového koučování

·       objektivní a subjektivní svět týmového kouče

 

Modul 3

·       co se děje v místnosti - dynamika týmu, dynamika vztahů, vnitřní děje, silové pole

·       role vedoucího, týmy bez vedoucího, autonomní týmy

·       psychologické hry a řešení konfliktů – diagnostika konfliktu a intervence

·       systemika týmu a organizace – vnitřní a vnější prostředí, rodokmen týmu

·       učení týmu

·       přímá komunikace jako mocný nástroj práce s týmem

 

Modul 4

·       etika v týmovém koučování (co je jinak od individuálního) a etická dilemata

·       supervize týmového koučování

·       náhled na sebe v systému v práci s týmem

·       různé podoby role týmového kouče v procesu práce v týmem

·       ekologie práce týmového kouče

·       metriky a důkazy – vyhodnocení spolupráce s týmem

·       integrace celého výcviku

Výcvik se opírá o kompetence týmového kouče EMCC a respektuje kompetence ICF.  Vychází ze systemického přístupu, transakční analýzy, spirálové dynamiky a kmenového vůdce. Eva Mohauptová prošla výcviky u Sandry Wilson, Davida Clutterbacka a Petera Hawkinse.

Způsob práce na výcviku

Výcvik se zaměřuje na propojení modelů a teorie týmového koučování s praxí a životem v organizacích. Lektorka si pro vás připravila videoukázky a teoretické podklady, které vám budou k dispozici pro přípravu mezi jednotlivými moduly. Díky přípravě mezi moduly, jsou setkání více o praxi a zkoušení, než o učení.  Součástí výcviku jsou také  případové studie a práce v triádách. Na výcviku budeme simulovat některé věci na sobě, jako na týmu.

Délka výcviku

8 dní 

jeden modul = dvoudenní setkání

4. běh 

1. - 2. den 24. 09. - 25. 09. 2024

3. - 4. den 14. 10. - 15. 10. 2024

5. - 6. den 04. 12. - 05. 12. 2024

7. - 8. den 20. 01. - 21. 01. 2025

první  den od 09:00 do 18:00

druhý den od 08:30 do 16:00

Lektoři

Eva Mohauptová, PCC, ACTC,

Autorka knih Týmový koučink, Teambuilding 

U EMCC certifikována ITCA Foundation

Prošla výcvikem u Davida Clutterbacka a Petera Hawkinse.

 

Kde

V prostorách AKADEMIE Libchavy v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí.

Ubytování

V rámci dvoudenních kurzů nabízíme ubytování přímo ve výcvikovém středisku - více informací zdeDoporučujeme včasnou rezervaci.

Cena

8 000 Kč + DPH/den (64 000 + DPH/celý výcvik)

Přihlášení na 4.běh

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!

Reference

bottom of page