top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Individuální mentorink pro kouče

Pro koho:

  • pro zájemce o výcvik První spirály kouče, kteří chtějí vědět, jak naši kouči pracují

  • pro kouče, kteří chtějí rozvíjet své uvědomění v roli kouče

  • pro kouče, kteří chtějí koučinkem pracovat na osobních tématech

  • pro kouče, kteří chtějí s pomocí koučinku vědomě směřovat svou profesní dráhu

Mentorink může být zaměřen na konkrétní rozvoj dovedností, kompetencí a případně technik. Děje se to skrze konkrétní nahrávku, kterou si klient pro účely mentorinku připraví (v délce maximálně 30 minut). Konkrétní proces práce s nahrávkou a cíle setkání si mentorovaný domlouvá s mentorem. Metorink může být formou jednorázového sezení a nebo dlouhodobé spolupráce v rozmezí 2 - 6 sezení.

V případě, že má kouč konkrétní dotazy na kompetence, techniky, procesy, mentor ho podporuje ve vymezeném zadání. Lze se zaměřit na určitou kompetenci a hledat konkrétní způsoby, jak ji rozvíjet.

 

Termín setkání

Kontaktujte nás, domluvíme se na setkání s konkrétním koučem a následně na termínu. Mentorink probíhá primárně online nebo v blízkosti bydliště kouče či koučovny formou osobní schůzky. 

Naši mentoři

Zdeněk Štěpánek, PCC 

Eva Mohauptová, PCC

Jiří Šmejkal, ACC

Jana Homolová, ACC

Přihlášení

Individuální mentorink | Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Mentor:
1. Co vás vedlo k rozhodnutí využít mentorink?
2. Co byste si chtěl/a odnést z první schůzky?
3. Máte zkušenosti se spoluprací s mentorem?
Odeslat
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
kontakt mentorink
bottom of page