top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Skupinová supervize pro týmové kouče

webinář

Co je supervize 

Supervize je samostatný prostor pro individuální, párovou nebo malou skupinovou

(ne více než 6-8 osob) reflektivní praxi, kde zkoumáte to, co jako týmový kouč zažíváte

v rámci systému, a pomáhá vám rozšířit to, čeho si všímáte, pokud jde o učení, které tým

provádí; získat podporu ohledně něčeho, co jste nikdy předtím nedělali, něčeho, co nešlo

tak dobře, jak jste očekávali, nebo oslavit něco, co se povedlo opravdu dobře.

Tato rozšířená "vize" vám pomáhá vidět jasněji, proto se jí říká "super - vize"!

 

Týmová supervize

Týmový koučink je práce se systémem a neubráníme se do něj namočit - více či méně. V týmovém koučování narozdíl od individuálního je komplikovanější kontraktování, více zapeklitostí z hlediska křížení rolí a etiky. Tým nás nevědomě zatahuje nebo zapojuje do své dynamiky. Větší význam také nabývá paralelní proces a přenos a protipřenos. Všechna tato témata můžeme nasvítit a v klidu v sobě rovnat ve skupinové supervizi. 

 

Supervize ve skupině je bohatá v tom, že někdo přináší svoji situaci a všichni se učí společně. Každého se nějak týká, některý kousek může být inspirací. 

 

Skupinová supervize je krásný způsob jak rozvíjet podporující se a rozvíjející se komunitu skupinových koučů. I když jsme v konkurenčním prostředí, můžeme se společně učit. 

 

Metody a techniky využívané pro supervizi

Případové supervize – chceme se navzájem inspirovat a rozvíjet v konkrétních situacích bez hodnocení a posuzování

Skupinová supervize případu – jeden přinese případ a ostatní formou Balintovské skupiny přispívají svými inspiracemi, co by dělali v této situaci – jak by to řešili (velmi stručně řečeno, proces má 5 kroků)

Individuální supervize případu před skupinou - supervizor vede individuální případovou supervizi před skupinou a po supervizi ostatní přispívají, v čem to oslovilo jejich situace, co se naučili, v čem je tato supervize inspirovala. Tato forma může jít více do rozvoje kouče.

Akvárium - jedna osoba předloží případ a supervizor, nebo užší skupina ho s ní prozkoumá, pak zapojí skupinu v určitých intervalech

Skupinová práce - jedna osoba představí případ a všichni ve skupině nabídnou otázku nebo zamyšlení. Osoba, která případ řeší, si pak vybere, které otázky pro ni nejvíce rezonují, a věnuje se těmto otázky.

Sdílení zkušeností - jedna osoba představí případ a zeptá se, zda se někdo setkal s podobnou situací. Na to skupina se zaměří na podobnosti a rozdíly, aniž by se pouštěla do řešení.

Sedmioký model - supervizor požádá každého člena skupiny, aby si případ poslechl a odpověděl na něj z hlediska různých perspektiv "modelu sedmioké supervize" (Hawkins a Smith 2013; Hawkins a Turner 2020) nebo z různých perspektiv zúčastněných stran.

Model 7 rozhovorů - supervizor požádá  každého člena skupiny, aby si případ poslechl a odpověděl na něj optikou 7 rozhovorů (Clutterbuck) 2020)

Modelování/konstelování - supervizor a týmový kouč modelují / kostelují situaci, kterou přinesl týmový kouč.

Etická dilemata - členové skupiny mohou také využít část času k prozkoumání určitých otázek nebo dilemat, které se týkají jich všech - například etická dilemata, která se objevila v jejich týmovém koučování.

O setkání

Délka setkání je 120 minut. Maximální počet je 6 osob. Setkání se uskuteční prostřednictvím platformy Zoom. Link, přes který se můžete přihlásit, vám zašleme mailem.

Je možné uplatnit jako CCE body (ICF), využít jako supervizní hodiny pro certifikaci ACTC (ICF), použít jako hodiny supervize (EMCC). 

Je možné se také domluvit na individuální supervizi týmového koučování, pokud chcete čas jenom pro sebe a pro svůj rozvoj. 

39.png

Termíny setkání

29. 02. 2024   14 - 16 hod

20. 03. 2024   16 - 18 hod

16. 04.  2024  16 - 18 hod

30. 05.  2024  16 - 18 hod

12. 06.  2024  16 - 18 hod

18. 07.  2024  16 - 18 hod

Cena setkání

ONLINE přes ZOOM 1 500 Kč + DPH za jedno setkání

Naši supervizoři

Eva Mohauptová, PCC, ACTC, EIA, ITCA

Přihlášení

Formulář umožňuje platbu kartou. Pro jiné způsoby platby nás prosím kontaktujte pomocí kontaktního formuláře.

Vyberte termín

Děkujeme za přihlášení!
Pokud Vám nedorazil potvrzující e-mail, zkontrolujte prosím složku Hromadná nebo Nevyžádaná pošta.

Kontakt
bottom of page