top of page
KOUCINK-AKADEMIE-logo500pix.jpg

Výcvik facilitátorů konstelací

Cíl kurzu:

 • komplexní výcvik pro facilitátora konstelací

 • program založený na integraci různých škol a směrů v konstelační práci

 • v průběhu výcviku se budeme zabývat jednotlivými tématy a přístupy

 • čerpat z různých zdrojů a přístupů ke konstelační práci

 • budeme se učit přístup ke konstelační práci

 • budeme se učit zjemnění vnímání, spojení s tím, co nás přesahuje

 • zaměříme se na to, co odlišuje konstelace od jiných podpůrných rozvojových procesů

 

Konstelační práci nebereme jako druh terapie, i když vycházíme z toho, že konstelační práce je práce se zdrojem, který podporuje rozvoj sebeuvědomování a rozšiřuje vnímání.

Vycházíme z toho, že konstelace jako taková podporuje propojení a integraci vnitřních zdrojů s velkým vesmírným zdrojem. Tak jak je Vesmír v pohybu, je rozvoj člověka v pohybu.  Člověk tedy potřebuje najít své skutečné místo v prostoru a čase – ve chvíli, kdy je takto v souladu, je v plné síle.

Podcast:

Výcvik facilitátorů konstelací Koučink Akademie | AKADEMMIE Libchavy

Díky práci konstelářů za posledních padesát let byly zpozorovány nejrůznější principy. Tyto principy se objevují, když se člověk v životě dostane do „zaseknutí“.  Uvidět, pochopituznatpřijmout. To jsou důležité dovednosti pro rozvoj člověka, které mohou pomoci najít své místo v systému pozemském, které je v souladu s Vesmírem.

V praxi se na to můžeme dívat skrze různé přístupy:

 • rodinné konstelace

 • firemní konstelace

 • konstelace ve vztahu ke zdraví

 • konstelace ve vztahu ke svým vnitřním systémům

 • konstelace jakéhokoliv vnějšího systému

Skrze tyto podobory konstelační práce získají účastníci během výcviku podporu pro to, aby díky svému zjemnění ve vnímání byli schopni tyto souvislosti zahlédnout. A postupně jako facilitátor konstelací byli schopni tímto procesem provázet  své klienty.

Cílem výcviku je dostat se k podstatě, jak konstelace fungují, aby byl facilitátor schopen podporovat klienty v jakémkoliv směru a aby mohl podpořit pohyb klienta, který je v souladu s vesmírným zdrojem.

Pro náš konstelační přístup je důležité, aby facilitátor konstelací získal dovednost podpořit pohyb. Dle našeho úhlu pohledu konstelář pracuje s tím, co se v danou chvíli a kontextu děje. Struktura a zákony, které jsou v procesu vypozorovány, mu slouží pouze jako malé vhledy či podpůrné mechanismy.

Primární esencí konstelací je pro nás myšlenka, že celý vesmírný systém nám chce skrze konstelaci něco ukázat. Velkou dovedností konsteláře je podpořit, aby bylo řečeno, co má být řečeno, a aby došlo k pohybu, který se má stát. Pozorovat systemické zákony, zahlédnout je, reagovat v souladu s tím, co se objevuje. Proto používáme slovo facilitátor konstelací protože facilitace je od slova „facil“ ulehčování.

Klíčovou dovedností je podpořit změnu, facilitátor je jemný katalyzátor dějů. Není tedy hybnou silou těchto dějů.

Budeme se učit, jak reagovat a vést proces konstelací, abychom jako facilitátoři konstelací šli v souladu s tokem toho, co má být viděno, slyšeno, uznáno, přijato.

 

Výstup kurzu:

Absolvent vystoupí z kurzu jako certifikovaný facilitátor konstelací.

Setkáte se s různými přístupy práce konsteláře, které vycházejí z dostupných zdrojů za posledních 50let. Naší snahou je předat absolventům základní předpoklady pro vedení konstelace, podívat se na různé přístupy v konstelační práci, která vede stále ke stejné podstatě a to je práce se zdrojem.

 

Výstupem výcviku je tedy schopnost pracovat jak s rodinnými, tak i firemními konstelacemi, s rozvojem vnitřních systémů anebo pedagogickými konstelacemi. To vše s cílem rozvinout vědomí a integritu člověka.

Lektorský tým

Asistentský tým 2. běh :

Kde

V prostorách AKADEMIE Libchavy v Horních Libchavách u Ústí nad Orlicí.

Obsah jednotlivých bloků 2. běh * témata a lektoři jednotlivých bloků se v průběhu výcviku mohou změnit

 

 

Termín 2. běhu - kapacita naplněna , další běh připravujeme na začátek roku 2026

1. blok 19. 01. - 22. 01. 2024

2. blok 17. 05. - 20. 05. 2024

3. blok 20. 09. - 23. 09. 2024

4. blok 08. 11. - 11. 11. 2024

5. blok 21. 02. - 24. 02. 2025

6. blok 16. 05. - 19. 05. 2025

7. blok 19. 09. - 22. 09. 2025

8. blok 21. 11. - 24. 11. 2025

9. blok 26. 02. - 02. 03. 2026*

Harmonogram jednotlivých bloků je: První den se setkáme od 18:00 a následující den se pokračuje od 09:00 do večera (s přestávkami). Poslední den bloku je do 16:00. Většina bloků probíhá formou 3,5 dne (pá-po).

Poslední blok probíhá formou 4,5 dne (čt-po). Časový harmonogram je obdobný jako u ostatních bloků.

Náhledy do obsahových bloků výcviku 

 • práce se základními systemickými zákony, otvírání pole, práce v malých konstelačních řezích prozkoumávání kořenů

 • spiritualita v konstelacích - prozkoumávání kořenů a současných systémů

 • prozkoumávání  vnitřních systémů a abstraktních pojmů a vnitřních struktur

 • zdravotní a životní konstelace

 • práce s integračními modely a koncepty

 • podpůrné procesy v konstelacích, model LIP

 • šamanské konstelace a pohyby duše

 • jak nabízet konstelace a jak se prezentovat na trhu

Poznámka: Ve výše uvedených náhledech nejsou zakomponována témata, která vzejdou ze samotného výcviku, modulu, potřeb účastníků či konstelace.  

Cena

Platba po jednotlivých modulech 9 500Kč s DPH, celý výcvik tedy 85 500Kč s DPH (za 32 dní/9 modulů)

platba předem za celý výcvik 79 650 Kč  s DPH  (sleva 5 850 Kč) 

*Cena zahrnuje celodenní stravu včetně nápojů.

Ubytování

V rámci dvoudenních kurzů nabízíme ubytování přímo ve výcvikovém středisku - více informací zde. Ubytování se hradí nad rámec ceny programů, dle preferencí účastníků a dostupností kapacity. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Přihlášení

Pro účast na konstelačním výcviku je nutné podepsat prohlášení s potvrzením zdravotních podmínek. V první den výcviku ho budete mít k dispozici v tištěné podobě v AKADEMII Libchavy. K nahlédnutí zde

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Děkujeme za přihlášení.
Brzy Vás budeme kontaktovat!
bottom of page