Menu

SEMINÁŘE & TRÉNINKY Zpět <<

TYPOLOGIE - RŮZNÍ LIDÉ A RŮZNÉ PŘÍSTUPY

Dvoudenní seminář zaměřený na rozpoznávání různých přístupů ke spolupráci, k druhým lidem, k práci, k úkolům a k pravidlům atd. Každý z nás je jiný, jinak myslí, jinak vnímá své okolí, jinak přijímá a vyhodnocuje informace.

Seminář přináší zvědomení sama sebe, svých návyků a lepší poznání svých kolegů, spolupracovníků. Přináší náměty jak vědoměji vytvářet synergie a mírnit konflikty, nedorozumění v komunikaci.

Podrobný přehled témat a cílů výuky

Představení základních principů poznávání sebe, druhých a osvědčených strategií: jaké jsou moje nejčastější strategie jednání (bojovník-vůdce, přítel-pomocník, specialista) a jak se projevují v praxi.

Strategie a jak je poznám.

Motivace – co je pro koho důležité, aby se zapojil a měl optimální podmínky pro (spolu)práci.

Výhody a nevýhody jednotlivých strategií v pracovních skupinách.

Koho mám kolem sebe a jak s ním spolupracovat, jak mu vytvářet dobré podmínky pro práci.

Naučit se rozpoznávat rozdílnosti mezi lidmi a uplatňovat efektivnější přístupy než „co platí na mě, bude platit i na druhé“.

Vnímat druhé jako jedinečné bytosti, které přinášejí do spolupráce originální úhly pohledu.

Učit se vytvářet bezpečné podmínky pro projevování této jedinečnosti a originality, pro vzájemné učení se novému bez hodnocení a odsuzování.

Profil absolventa

Umí:

Definovat 3 klíčové strategie jednání a myšlení, které lidé volí, aby byli ve skupině úspěšní.

Popsat silné stránky každé strategie.

Popsat riziková místa každé strategie.

Rozpoznávat tyto strategie na sobě.

Používat tento nástroj v praxi.

 


Nebyly vypsány žádné termíny.

Mám zájem o tuto akci, kontaktujte mě prosím v okamžiku, až budou vypsány termíny

POSLAT KOLEGOVI

Zpět <<